Watnebryn, Olaf Fredrik

Watnebryn, Olaf Fredrik (1908-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Watnebryn, Olaf Fredrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.11.1908 i Drammen, Buskerud
 • Død 06.04.1977
 • Sønn av papirindustriarbeider Kristian Watnebryn og Marit Koppangen

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1956
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 -

  1961-65

  Rådgiver, FNs generalforsamling, 1962 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 08.05.1958
  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gjennomgått en rekke arbeiderpolitiske kurs
 • Middelskole 1924-1925
 • Sosialistisk dagskole på Malmøya 1934
 • Handelsskole 1941

Yrke

 • Arbeidet ved kjemisk fabrikk 1925-1926
 • Trådtrekker ved A/S Norsk Kabelfabrikk 1927-1936
 • Skattekrever ved Drammen kemnerkontor 1936-1963
 • Fylkesmann i Buskerud 1963-1977

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Medlem Arbeidsutvalget for Sivilorganisajonen for Buskerud 1942-1944
 • Redaktør "Vårt land" 1944
 • Medredaktør "Fri fagbevegelse" 1944
 • I fangenskap 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Bystyre 1934-1937
 • Medlem Drammen Formannskap 1937-1940, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsledighetskomiteen, Drammen 1935-1940
 • Formann Idrettskomiteen, Drammen 1937-1940
 • Formann Parkkomiteen 1938-1940
 • Medlem Sykehusutvalget, Drammen 1938-1940
 • Formann Forsyningsnemnda, Drammen 1939-1941
 • Formann Badekomiteen, Drammen fra 1945
 • Formann Parkkomiteen 1945-1947
 • Medlem Skolestyret, Drammen 1945-1947
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 fra 1946
 • Medlem Riksrevisjonen 1959-1963
 • Formann Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1976
 • Medlem Østlandskomiteen 1965-1969
 • Medlem Statens oljeråd 1965-1977
 • Medlem Rådet for Fondet til fremme av forsknings- og utviklingsarbeider i industrien 1965-1967
 • Formann Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1969-1977

Tillitsverv i partier

 • Formann Drammen Arbeiderparti 1934-1940, 1949-1950
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1936-1938, 1939-1949
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1938-1939, 1949-1965
 • Medlem Representantskapet i Drammen arbeiderparti 1950-1964
 • Varaformann Buskerud Arbeiderparti 1954-1954
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre fra 1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Fagforeningenes idrettsforening 1933-1935
 • Formann Spaniakomiteen i Drammen 1936-1940
 • Varaformann Drammen jern- og metallarbeiderforening

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Osram 1948-1977
 • Medlem Styret for Buskerud kraftverker 1965-1975
 • Formann Buskerud Industriselskap 1967-1977
 • Formann Styret for Buskerud kraftverker 1976-1977