Wiig, Ole

Wiig, Ole (1923-2014)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 149 dager

Gå til bildegalleri

Wiig, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter