Øen, Olaf

Øen, Olaf (1925-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
14 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Øen, Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.07.1925 i Nes, Buskerud
 • Død 29.01.2009
 • Sønn av skogsarbeider og tømmermåler Karl Øen (1901-1990) og husmor Olaug Vidden (1903-1982)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 15.01.1976-30.09.1977 for Ragnar Karl Viktor Christiansen.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Varasekretær, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1981 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1941
 • Forsikringsskole 1959-1962

Yrke

 • Skogsarbeider 1942-1944
 • Linjearbeider ved NSB 1944-1946
 • Tysklandsbrigaden 1946-1947
 • Maskinfører 1948-1949
 • Maskinentreprenør 1949-1959
 • Inspektør ved Hallingdal Brannkasse 1959-1976 (permisjon fra 1976)

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I hjemmestyrkene 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1995-1999
 • Ordfører Nes Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1975-1977
 • Medlem Nes Formannskap 1971-1975, 1978-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1967-1971

Offentlige verv

 • Doms- og skjønnsmann Herredsretten 1960-1981
 • Medlem Fylkesskolestyret, Buskerud 1964-1976
 • Medlem Bygningsrådet, Nes 1964-1976
 • Medlem Regionplanrådet for Hallingdal 1965-1981
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Buskerud 1968-1976
 • Formann Industriutvalget 1968-1981
 • Medlem Tomtekomiteen, Nes 1968-1976
 • Formann Skolestyret 1971-1975
 • Domsmann Lagmannsretten fra 1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Svenkerud AUF 1945-1950
 • Sekretær Nes Arbeiderparti 1950-1953
 • Formann Nes Arbeiderparti 1954-1962, 1979-1981
 • Medlem Styret for Buskerud DNA 1956-1958, 1980-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sentralstyret i Brannkassefunksjonærenes landslag 1960-1978
 • Formann Hallingdal skikrets 1961-1966

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Nes Prestegjelds Sparebank 1964-1981
 • Medlem Bladstyret i Fremtiden 1969-1983
 • Medlem Representantskapet for Gjensidige norsk skadeforsikring 1975-1985