Gjesteby, Omar

Gjesteby, Omar (1899-1979)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 351 dager

Gå til bildegalleri

Gjesteby, Omar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.06.1899 i Berg, Østfold
 • Død 28.10.1979
 • Sønn av gårdbruker Olaf Pedersen Ugjesteby (1867-1918) og Anette Grasmoen (1868-1954)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1934 - 1936, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 02.11.1953-10.01.1954 for Trygve Bratteli.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Treiders Handelsskole 1915

Yrke

 • Butikkekspeditør 1915
 • Lagerekspeditør 1916-1921
 • Avis- og annonseakkvisitør 1921-1926
 • Kontorsjef i Erling Moe a/s (fisk og fiskemat) 1942-1949
 • Forretningsfører i Norske Boligbyggelags Landsforbund 1949-1950
 • Disponent i Gjesteby Manufaktur og Trikotasje 1951-1972

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Flyktet til Sverige i 1944 og var ansatt i Svenska Norgeshjälpen 1944-1945
 • Arbeidet med Handel og Kontors pakkesendinger til medlemmer 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Alle grader innen IOGT
 • Diverse medaljer innen fagbevegelsen i Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund
 • St. Hallvardmedaljen 1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1931-1934
 • Medlem Oslo Formannskap 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Tilsynsrådet for arbeidsledighetskasser 1932-1937
 • Formann Styret for Pensjonskassen, Oslo 1932-1947
 • Varamedlem Tilsynskomiteen for Østfoldbanen 1935-1940
 • Varamedlem Ligningsrådet 1935-1940
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1935-1947
 • Medlem Utvalget for rettshjelpkontoret 1935-1940
 • Medlem Representantskapet for Oslo Bolig og Sparelag OBOS 1938-1940
 • Formann Leiegårdsstyret, Oslo 1938-1947
 • Formann Styret for Oslo Handelsgymnasium 1938-1967
 • Varaformann Styret for Oslo Handelsgymnasium 1938-1967
 • Medlem diverse borettslagsstyrer 1939-1971 (kommunal representant)
 • Medlem Representantskapet for Oslo Bolig og Sparelag OBOS 1944-1947
 • Varamedlem Finansutvalget 1945-1947
 • Formann Lønnsreguleringskomiteen 1945-1947
 • Medlem Komiteen til beskjeftigelse av arbeidsledige 1945-1947
 • Formann Husfordelingsnemnda 1945-1947
 • Formann Varehandelskomiteen 1946-1952
 • Formann Akvarieselskapets styre 1948-1971
 • Formann Styret for Oslo Bolig og Sparelag OBOS 1948-1951
 • Medlem Plankomiteen for utvidelse av Oslo tekniske skole 1952-1960
 • Varamedlem Fylkesskattestyret, Oslo 1956-1971
 • Sekretær Rådet for tilsyn med byens utseende 1960-1973

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund 1923-1927
 • Medlem AUFs sentralstyre 1927-1929
 • Medlem Representantskapet i Oslo Arbeiderparti 1932-1968

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Norges Godtemplar Ungdomsforbund 1921-1923
 • Medlem Styret i Avis-, bok- og papirfunksjonærers forening 1924-1929
 • Organisasjons- og reisesekretær 1926-1929
 • Lønnet tillitsmann (sekretær, senere nestformann) Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund 1929-1945

Andre administrative verv

 • Medlem Byggekomiteen for Hotel Viking 1948-1950
 • Medlem Komité for Samfunnshus på Bjølsen 1962-1976