Onarheim, Onar

Onarheim, Onar (1910-1988)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 121 dager

Gå til bildegalleri

Onarheim, Onar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.05.1910 i Kvinnherad, Hordaland
 • Død 02.04.1988
 • Sønn av kaptein Th. Onarheim (1881-1964) og Mathilde Nerhus (1886-1956)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1926
 • Handelsgymnas 1927
 • Kjemiingeniør Bergens Tekniske Skole 1937
 • Studiereise USA, C. Sundts legat for teknisk vitenskap 1939

Yrke

 • Fartstid til sjøs 1928-1929
 • Verkstedspraksis 1931-1932
 • Stillinger delvis som kjemiker og leder innen fiskemel- og sildoljebransjen i Nord-Norge, på Island og Vestlandet 1936-1939
 • Driftsbestyrer og byggeleder ved A/S Sildefiskernes Sildoljefabrikk 1939-1943
 • Driftsingeniør A/S Stord Sildoljefabrikk og Verft 1943-1945
 • Disponent A/S Stord Sildoljefabrikk og Verft 1945-1949
 • Teknisk direktør A/S Stord Sildoljefabrikk og Verft 1949-1955
 • Administrerende direktør ved A/S Stord Verft 1955-1964
 • Direktør ved Akers mekaniske Verksted 1964-1966
 • Administrerende direktør ved Akers mekaniske Verksted 1967-1969
 • Generaldirektør i Akergruppen 1970-1975
 • Arbeidende styreformann i Akergruppen 1975-1977

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1965
 • Norges By- og Herredsforbunds hederstegn 1965
 • Norske Selskap til Skibbrudnes Redning, gullmerke 1970
 • Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste 1973
 • Kommandør av Vasa-Ordenen 1974
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stord Formannskap 1947-1951, 1951-1954
 • Ordfører Stord Kommunestyre 1954-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964, 1979-1982
 • Varaordfører Stord Kommunestyre 1982-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1955-1959
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Hordaland 1946-1964
 • Medlem Samferdselsnemnda, Hordaland 1946-1964
 • Medlem Styret for Stord kommunale elektrisitetsverk 1947-1955
 • Ordfører Representantskapet for Sunnhordland Kraftlag 1947-1961
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1964
 • Viseformann Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1964-1971
 • Medlem Utvalg til klarlegging av Industriens Utdannelsesbehov og Fremtidige Samarbeidsformer mellom Undervisningsvesenet og Næringslivet 1965
 • Formann Utvalg til vurdering av og innstilling om den videre utbygging av Norges bistand til utviklingsland Onarheim-utvalget 1966
 • Formann Utvalg for industrielt samarbeid med utviklingsland 1968
 • Medlem Norsk Nasjonalkomite for UNIDO (United Nation Industrial Development Organization) 1970-1974
 • Formann Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1971-1974
 • Medlem Utvalg for vurdering av støtteordninger i landbruket Øksnes-utvalget 1972-1974
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1977-1980
 • Medlem Industripolitisk forum 1980

Tillitsverv i partier

 • Formann Stord Høyre 1948-1956
 • Medlem Høyres finansnemnd i Hordaland fylke 1952-1962
 • Medlem Styret for Hordaland Høyre 1956-1962

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Skibsbyggerienes Landsforening 1968-1970
 • Medlem Standing Committee of West European Shipbuilders Association (AWES) 1968-1974
 • Medlem Mekaniske Verksteders Landsforenings hovedstyre 1968-1975
 • Medlem Norsk Arbeidsgiverforenings sentralstyre 1969-1974
 • Medlem Mekaniske Verksteders Landsforenings arbeidsutvalg 1969-1972
 • Medlem Norges Industriforbunds hovedstyre fra 1970
 • Viseformann Skibsbyggerienes Landsforening 1970-1972
 • Formann Styret for Norsk Arbeidsgiverforenings "Institutt for Organisasjon og Ledelse" 1970-1974
 • President Council of Builders of Large Ships Within EEC (CEBLS) (Norge assosiert medlem) 1970-1975
 • Viseformann Industriens Forskningsforening 1971-1975
 • Visepresident Industriforbundet 1972
 • Formann Skibsbyggerienes Landsforening 1972-1975
 • Medlem Norges Industriforbunds arbeidsutvalg 1972-1977
 • President Industriforbundet 1975-1977

Andre administrative verv

 • Ordfører Representantskapet for Hardanger-Sunnhordalandske D/S 1960-1964
 • Ordfører Representantskapet for Vestlandsbanken 1960-1964
 • Medlem Styret for A/S Årdal og Sunndal Verk fra 1962
 • Medlem Styret for A/S Aker mekaniske Verksted 1967-1975
 • Formann Styret for Nylands Verksted, Oslo 1967-1975
 • Formann Styret for A/S Aker Verdal 1967-1975
 • Formann Styret for Trondhjems mekaniske Verksted 1967-1975
 • Formann Styret for Stord Verft A/S 1967-1975
 • Formann Styret for A/S Årdal og Sunndal Verk 1967-1974
 • Formann Styret for Bergens Mekaniske Verksteder A/S 1967-1975
 • Formann Styret for Aker Norsco A/S, Stavanger 1967-1975
 • Medlem Styret for Simrad A/S 1967-1974
 • Formann Styret for Tangen Verft A/S, Kragerø 1967-1975
 • Medlem Styret for Stavanger Elektro-Staalverk 1968-1972
 • Formann Styret for "Stiftelsen Næringslivets Forskningsfond for Undervisningsformål" (Rieber-fondet) 1968-1974
 • Medlem Styret for Saga Petrokjemi & A/S Co 1973-1977
 • Formann Styret for A/S Aker mekaniske Verksted 1975-1977
 • Medlem Styret for A/S Aker mekaniske Verksted 1977-1980

Litteratur

 • En rekke foredrag og artikler om bedriftsledelse, samarbeid, industripolitikk og andre aktuelle emne
 • Onarheim, Onar: Tanker omkring norsk verkstedsindustri. Perspektiver og forutsetninger for utvikling, Bergen 1973
 • Onarheim, Onar og Bjartmar Gjerde: "Industrien og Nordsjøen." I Industriforum, Oslo 1976
 • Frydenlund, Knut og Onar Onarheim: "Ny økonomisk verdensordning. Virkninger for industrien." I Industriforum, Oslo 1977
 • Onarheim, Onar: Min tørn, Oslo 1984