Vollan, Ottar

Vollan, Ottar (1920-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1965-1969

Gå til bildegalleri

Vollan, Ottar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter