Røtvei, Ola

Røtvei, Ola (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2001-2005
Ansiennitet:
11 år, 324 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 04.11.1953 i Opdal, Sør-Trøndelag
 • Sønn av gårdbruker Inge Røtvei (1933-1980) og Marta Ørstad (1933-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Mary Kvidal.
 • Møtte fast som representant 03.11.1990-30.09.1993 for Gunhild Elise Øyangen.
 • Møtte fast som representant 01.10.2001-19.10.2001 for Trond Giske.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Samferdselskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 16.12.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 23.03.2000
  Nestleder, Samferdselskomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1971
 • Statens skogskole, Steinkjer 1974-1976

Yrke

 • Butikkekspeditør 1970-1971
 • Gruvearbeider 1972-1974
 • Jordstyretekniker 1977-1980
 • Gårdbruker fra 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oppdal Kommunestyre 1979-1983
 • Ordfører Oppdal Kommunestyre 1987-1989, 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for Helse- og sosialsaker 1980-1983
 • Medlem Landbruksnemnda, Oppdal 1981-1983
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 2002-2006
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 2006-2008
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre 2008-2010
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Oppdal Ap 1986-1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag 1980-1985
 • Leder Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag 1985-1988
 • Medlem Styringsgruppe for framtutjamning for pelsdyrfor 1988-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Oppdal Skiheiser A/S 1988-2000
 • Formann Styret for Fokus Bank, avdeling Oppdal 1988-1990
 • Medlem Styret for Oppdal Eiendomsutvikling A/S 1990-2000
 • Medlem Styret for Booking ANS 1990-2000
 • Medlem Styret for Fjelltunet A/S 1990-2000
 • Medlem Styret for Hotell Oppdal A/S 1990-2000
 • Medlem Driva Musikkproduksjon 1993-1998
 • Medlem Styret for Oppdal Motell A/S 1999-2000