Enoksen, Odd Roger

Enoksen, Odd Roger (1954-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2001-2005

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 25.09.1954 i Bjørnskinn, Nordland
 • Sønn av næringsdrivende Jan Enoksen (1932-) og Eldbjørg Hagen (1932-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 8 for Nordland, 2001 - 2005, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.03.1999-17.03.2000, Inga Kvalbukt møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Visesekretær, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 16.03.1999
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 16.03.1999
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 16.03.1999
  Leder, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 16.03.1999
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 11.04.2003
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 22.04.2003
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 22.04.2003
  Medlem, Næringskomiteen, 22.04.2003 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 16.03.1999
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 16.03.1999
  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 17.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2001 - 25.03.2003

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.03.1999 - 17.03.2000
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 17.10.2005 - 21.09.2007
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 14.10.2021 - 12.04.2022

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1973
 • Kleiva landbruksskole, agronom 1975

Yrke

 • Gårdbruker 1975-1985
 • Daglig leder Enoksen Torvprodukter 1985-1990
 • Daglig leder Andøytorv 1990-1993
 • Adm.dir. Andøya Rakettskytefelt fra 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Andøy Kommunestyre 1978-1979, 1979-1983
 • Medlem Andøy Formannskap 1983-1986, 1987-1991
 • Varaordfører Andøy Kommunestyre 1986-1987, 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Nordområdeutvalget fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Andøy Sp 1975-1978
 • Medlem Sp's sentralstyre 1993-1995
 • Leder Nordland Sp 1996-1997
 • 1. nestleder Sp 1997-1999
 • Leder Sp 1999-2003

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Nordlandsbankens avdeling i Andøy 1990-1999
 • Medlem Styret for Andøy energi 1993-1998
 • Leder Styret for Andøytorv AS fra 1993
 • Medlem Styret for Troms Kraft 2009-2010
 • Leder Styret for Troms Kraft fra 2010
 • Leder Styret i Andøytorv Transport AS