Danielsen, Oscar

Danielsen, Oscar (1929-2000)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 30 dager

Gå til bildegalleri

Danielsen, Oscar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter