Faremo, Osmund

Faremo, Osmund (1921-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 84 dager

Gå til bildegalleri

Faremo, Osmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.11.1921 i Hylestad, Aust-Agder
 • Død 16.04.1999
 • Sønn av småbruker, urmaker og telefonarbeider Aanond Faremo (1890-1970) og husmor Gro Rysstad (1897-1970)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Sekretær, Lagtinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Sekretær, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 1979 -

  1981-85

  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1982 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Flere ulike politiske og faglige kurs
 • Setesdal ungdomsskole 1936-1937
 • 3. Divisjons Befalsskole (m/forskole og middelskole) Kristiansand 1938-1940
 • Trafikkelev ved NSB 1941-1943
 • Jernbaneskolen 1946

Yrke

 • Telegrafist NSB 1946
 • Ekspeditør NSB 1959-1962
 • Ansatt ved kontoret til distriktssjefen i Kristiansand NSB 1962-1964
 • Turist- og tiltakssjef, leder av forsøksprosjekt for Setesdalsområdet fra 1964

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Var med i Mil. Org.
 • Deltok i krigshandlingene 1940
 • Ble tatt til fange 5. februar 1943, satt i tyske og Østerrikske NN-fangeleirer 1943-1945 (reddet av de Hvite Bussene)
 • Sersjant i polititroppene i Sverige og Norge 1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Jugoslavisk flaggorden med stjerne
 • DDRs æresmedalje for kamp mot fascismen 1970
 • Bygland Mållags målpris 1979
 • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1981
 • Årets Setesdøl 1987
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1993
 • Forsvarsforeningens medalje 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bygland Kommunestyre 1951-1955, 1967-1971, 1971-1975
 • Medlem Bygland Formannskap 1955-1958, 1959-1962, 1966-1967
 • Ordfører Bygland Kommunestyre 1958-1959, 1963-1966
 • Varaordfører Bygland Kommunestyre 1962-1963

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1958-1959
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1959-1960
 • Medlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Setesdal interkommunale tiltaksnemnd 1957-1963
 • Medlem Fylkesskolestyret, Aust-Agder 1958-1967
 • Medlem Styret for Reisetrafikkforeninga for Sørlandet 1962-1969
 • Formann Sosialnemnda, Aust-Agder 1964-1966
 • Medlem Samferdselsnemnda 1964-1968
 • Medlem Kraftverksstyret 1964-1968
 • Medlem Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn 1969-1985
 • Medlem Postrådet 1969-1975
 • Formann Reisetrafikkforeninga for Sørlandet 1969-1972
 • Formann Reiselivsutvalget, Aust-Agder fra 1972
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1973-1975
 • Medlem Styret for Turisttrafikkomiteen, Aust-Agder fra 1973
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1982-1986
 • Formann Eldrerådet, Bygland 1988-1999
 • Medlem Forsvarsutvalget, Evje og Hornes 1990-1999
 • Medlem Eldrerådet, Aust-Agder 1992-1999
 • Medlem Skatteutvalget, Bygland
 • Formann Setesdal samferdselsnemnd
 • Medlem Ligningsnemnda, Bygland
 • Medlem Prestegårdstilsynet, Bygland
 • Medlem Arbeidsnemnda, Bygland
 • Medlem Generalplannemnda, Bygland
 • Medlem Vegnemnda, Bygland
 • Medlem Tiltaksnemnda, Bygland
 • Medlem Skolestyret, Bygland
 • Medlem Museumsnemnda, Bygland
 • Medlem Styret for aldersheimen, Bygland
 • Medlem Fagstyret for landbruksskolene (representant for fylkesskolestyre)

Tillitsverv i partier

 • Formann Årdal Arbeiderlag og Bygland Arbeiderparti 1951-1964
 • Medlem DNAs landskommunalutvalg 1957-1965
 • Varamedlem DNAs landsstyre 1957-1964, 1967-1969
 • Medlem DNAs landsstyre 1965-1966
 • Sekretær Bygland Arbeiderparti 1998-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Setesdalens handelslag (samvirkelag) 1953-1956
 • Medlem Representantskapet i Jernbanepersonalets interessekontor, Kristiansand distrikt 1955-1963
 • Medlem Hovedstyret og arbeidsutval i Landslaget for reiselivet i Norge 1973-1975
 • Varaformann Styret for Løvebakken mållag 1974-1977 medstifter av laget i 1974
 • Medlem Rådet for Landslaget for reiselivet i Norge fra 1975
 • Formann Styret for Løvebakken mållag 1978-1985
 • Formann Norsk-Jugoslavisk Samband 1978-1990
 • Medlem Hovedstyret og arbeidsutval i Landslaget for reiselivet i Norge fra 1981
 • Formann Valladeres-komiteen fra 1981
 • Medlem Styret og råd for Helsingforskomiteen fra 1984
 • Formann Rådet for Helsingforskomiteen 1985-1988
 • Formann Kontaktgruppe/lokallag for Agder av Europabevegelsen i Norge 1986-1993
 • Formann Styret Evje og omegn Forsvarsforening 1989-1999
 • Aktivt tidsvitne Skulereiser til Tyskland og Polen
 • Medlem Natzweiler-komiteen til 1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Avisa Dag og Tid 1971-1986
 • Medlem Representantskapet for Norges brannkasse UNI forsikring 1973-1994
 • Medlem Det målpolitiske råd for Det Norske Teatret 1978-1988
 • Formann Styringsgruppe under Agderforskning fra 1986
 • Formann Styret for L/L Setesdal Bilruter 1987-1999
 • Medstifter og beskytter Skoleprosjektet Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz 1992-1999
 • Formann Styret for Nynorsk Pressekontor 1992-1998
 • Medstifter og beskytter Skoleprosjektet Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz 1992-1999

Litteratur

 • Artikler i aviser og tidsskrift
 • Thomassen, Petter: Tale eller tie?, Oslo 1978
 • Rue, Olav Hr. (red.): Nynorsken i 80-åra, Oslo 1982
 • Faremo, Osmund: Takk for livet, Emil, Samlaget Oslo 1987
 • Almenningen, Olaf og Oddrun Grønvik (red.): Heidersskrift til Magne Rommetveits 70-årsdag, 1988
 • Arbeiderbevegelse og arbeidermiljø på Sørlandet, Oslo 1993