Gundersen, Oscar Christian

Gundersen, Oscar Christian (1908-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Gundersen, Oscar Christian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.03.1908 i Kristiania, Oslo
 • Død 21.02.1991
 • Sønn av faktor Hans Christian Gundersen (1878-) og hjemmeværende Hilda Gjeruldsen (1884-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 05.11.1945 - 19.11.1951
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 19.11.1951 - 17.10.1952
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 13.01.1962 - 28.08.1963
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieopphold i Frankrike og Tyskland
 • Student 1927
 • Cand.jur. 1931

Yrke

 • Sakførerkontor i Trondheim 1932-1937
 • Kontorsjef Trondheim ligningsvesen 1937-1939
 • Høyesterettsadvokat 1939
 • Rådmann i Trondheim 1939-1941
 • Direktør for Statens trygdekontor i London 1942-1945
 • Rådmann i Trondheim 1945
 • Høyesterettsdommer 1953-1958
 • Ambassadør i Moskva 1958-1961
 • Høyesterettsdommer 1967-1977

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Under Duskens Penn (for beste innlegg i studentavisa Under Dusken)
 • Ridder av Det Sorte Faar, Studentersamfundet i Trondhjem 1938

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1936-1937, 1937-1938

Offentlige verv

 • Formann Trygdestyret, London 1942-1945
 • Formann A/S Vinmonopolets styre 1953-1958
 • Medlem Straffelovrådet 1953-1957
 • Formann Utvalget vedrørende endring av FNs pakt 1955
 • Formann Landssvikutvalget 1955-1962
 • Formann FNs Observer Group Hungarian Question 1956
 • Formann Sivilforsvarskomiteen av 1957 1957-1959
 • Formann FNs Special Advisory Board 1957
 • Formann Delegasjon ved Folkerettskonferansen i Geneve 1958
 • Formann Delegasjon ved Folkerettskonferansen i Geneve 1960
 • Formann EFTAs tvistnemnd 1966
 • Formann Statssekretærutvalget 1970-1974
 • Formann Bankkommisjonen 1977-1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1930-1931
 • Formann Mot Dag-gruppen, Trondheim 1932-1936
 • Formann Studentersamfundet i Trondheim 1934
 • Formann Studentersamfundet i Trondheim 1936

Litteratur

 • Gundersen, Oscar Christian: Rettsoppgjøret med landssvikerne, Oslo 1949
 • Gundersen, Oscar Christian: Beredskapslovgivningen, Oslo 1950
 • Gundersen, Oscar Christian: Foredrag ved åpningen av fengselsvesenets forelesningsrekke, Oslo 1953
 • Gundersen, Oscar Christian: "Ungdomstid og læreår i Mot Dag", i Birgit Gjernes, Reidar Hirsti og Jahn Otto Johansen (red).: Torolf Elster. Portrett av et mangesidig menneske, Tiden Oslo 1981