Olsen, Oscar

Olsen, Oscar (1908-2004)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 65 dager

Gå til bildegalleri

Olsen, Oscar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.09.1908 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 04.12.2004
 • Sønn av mekaniker Ole Olsen (1871-1943) og Sigrid Glattetræ (1878-1935)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1961 - 1965, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1927
 • Cand.med. 1935
 • Studiereiser Frankrike, Tyskland, Danmark 1936-1939
 • Studiereiser USA 1939
 • Studiereise i Holland, Sveits og Østerrike 1966 (med Europarådstipend)
 • Studiereiser USA 1975
 • Studiereiser USA 1978

Yrke

 • Lege i Kristiansand 1936-1942
 • Arbeidet i Norsk helsetjeneste i Sverige 1943-1945
 • Lege i Kristiansand 1950-1996
 • Leder av Alkoholklinikken i Kristiansand 1954-1978
 • Tilsynslege ved Kristiansand sykehjem 1956-1971
 • Sosiallege i Kristiansand 1969
 • Lege ved kommunens A-senter 1979-1992

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1978

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Bystyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1975-1979
 • Medlem Kristiansand Formannskap 1959-1963
 • Varaordfører Kristiansand Bystyre 1963-1966

Offentlige verv

 • Medlem Kontrollrådet for legers foreskrivning av bedøvende midler 1958-1973
 • Formann Sosialstyret, Kristiansand 1963-1966
 • Medlem Kringkastingsrådet 1966-1977
 • Medlem Representantskapet for Edruskapsdirektoratet 1969-1976

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristiansand Venstrelag 1950-1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Vest-Agder legeforening 1950-1951
 • Varamedlem Sentralstyret for Den norske lægeforening 1952-1960

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for legeetikk 1962-1970
 • Formann Rådet for legeetikk 1970-1973