Torp, Oscar Fredrik

Torp, Oscar Fredrik (1893-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1958-1961
Ansiennitet:
21 år, 111 dager

Gå til bildegalleri

Torp, Oscar Fredrik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.06.1893 i Skjeberg, Østfold
 • Død 01.05.1958
 • Sønn av arbeidsformann Anton Fredrik Torp (1865-1907) og Anne Bolette Andreassen Gade (1867-1932)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Oslo, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-10.01.1948, Eugen Amandus Pettersen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 19.11.1951-10.01.1954, Carl Henry møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1954-22.01.1955, Carl Henry møtte som representant.
 • Fra 01.05.1958, Gunvor Katharina Eker møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  President, Stortinget, 24.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  President, Stortinget, 18.01.1958 - 01.05.1958

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.01.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.01.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 19.11.1951
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 19.11.1951
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 19.11.1951
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 09.05.1950 - 23.06.1950

  1954-57

  Formann, Valgkomiteen, 24.01.1955 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 01.05.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 01.05.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

  1950-53

  Medlem, Reglementskomiteen, 11.01.1950 - 27.01.1950

  1954-57

  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -

  1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1951
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 19.11.1951

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 19.11.1951

  1954-57

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 01.05.1958

Medlemskap i regjering

 • Konstituert statsråd, Forsvarsdepartementet, 20.12.1935 - 15.08.1936
  Statsråd, Sosialdepartementet, 13.11.1936 - 01.07.1939
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 01.07.1939 - 20.03.1942
  Fungerende statsråd, , 28.11.1941 - 01.02.1942
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 20.03.1942 - 25.06.1945
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945
  Statsråd, Forsyningsdepartementet, 05.11.1945 - 10.01.1948
  Statsminister, Statsministerens kontor, 19.11.1951 - 22.01.1955
  Bestyrende statsråd, , 03.06.1954 - 15.06.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bokholderi- og språkkurs
 • Sarpsborg tekniske aftenskole 1909-1911

Lærlingepraksis

 • Håndverkslære 1907-1911

Yrke

 • Montør ved Sarpsborg kommunale elektrisitetsverk 1914-1923
 • Fylkesmann i Vestfold 1948-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sarpsborg Formannskap 1919-1922, 1922-1923
 • Varamedlem Aker Kommunestyre 1925-1928
 • Ordfører Oslo Bystyre 1934-1937
 • Medlem Oslo Formannskap 1937-1940

Offentlige verv

 • Formann Finansutvalget, Oslo 1923-1926
 • Medlem Styret for Folketeaterbygningen 1935-1940
 • Medlem Idrettskomiteen av 1935 fra 1935
 • Medlem Felleskomiteen for forstadsbanene 1935-1940
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunalbank 1935-1940
 • Formann Styret for Bærumsbanene 1935-1940
 • Formann Direksjonen for Oslo Sporveier 1935-1940
 • Formann Skogutvalget, Oslo 1935-1937
 • Formann Administrasjonsutvalget, Oslo 1935-1937
 • Formann Lufthavnkomiteen for Oslo 1935-1940
 • Formann Tunsberg Stiftsdireksjon 1948-1958
 • Formann Representantskapet for Folketeateret 1948-1958
 • Formann Færderfondet 1948-1958
 • Formann Ansettelsesrådet for lensmenn 1948-1958
 • Formann Fylkesskattestyret 1948-1958
 • Formann Amtmandinde Michelets Legat 1948-1958
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Vest-Agder 1948-1958
 • Formann Styret for Vestfold kraftlag 1948-1958
 • Formann Styret for Jansens legat 1948-1958
 • Medlem Hovedstyret for Norges Statsbaner 1948-1957

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sarpsborg AUL 1910-1918
 • Medlem Styret i Sarpsborg arbeiderparti 1916-1918
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1918-1923
 • Medlem Styret i Østfold AUF 1918-1923
 • Formann Østfold Arbeiderparti 1920-1923
 • Formann Styret i Sarpsborg Arbeiderparti 1920-1923
 • Medlem Styret for Sarpsborg Kommunistiske Ungdomslag 1921-1923
 • Representant Kominterns kongress 1922-1922
 • Formann Det norske Arbeiderparti 1923-1945
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre og landsstyre 1945-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Sarpsborg Arbeiderråd 1918
 • Nestformann Sarpsborg Sosialistlag 1918-1921
 • Medlem Representantskapet i Arbeidernes faglige landsorganisasjon 1920-1925

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Østfold Arbeiderblad 1921-1923 stifter av bladet i 1921

Litteratur

 • Hønsvald, Nils: Oscar Torp, Oslo 1959
 • Helle, Egil: Oscar Torp. Arbeidergutt og statsmann, Oslo 1982