Øksnes, Oskar

Øksnes, Oskar (1921-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1961-1965

Gå til bildegalleri

Øksnes, Oskar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.04.1921 i Kvam, Nord-Trøndelag
 • Død 27.03.1999
 • Sønn av gårdbruker Egil Øksnes (1894-1979) og Borghild Vesterdal (1898-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Landbruksdepartementet, 17.04.1964 - 12.10.1965
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 15.01.1976 - 04.02.1981
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Val jordbruksskole 1938
 • Forberedelseskurs til Statens småbrukslærerskole 1942
 • Forberedelseskurs til Norges Landbrukshøyskole 1944-1947

Yrke

 • Driftsagronom Nord-Trøndelag 1948-1955
 • Spesialoppdrag Landbruksdepartementet 1952-1953
 • Fylkesagronom Nord-Trøndelag 1956-1963
 • Fylkeslandbrukssjef Møre og Romsdal 1963-1975
 • Fylkeslandbrukssjef i Nord-Trøndelag 1975-1986

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Egge Kommunestyre 1955-1959, 1959-1962
 • Medlem Molde Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1971-1975

Offentlige verv

 • Sekretær Samordningskomiteen for tilskott til jordbruket 1953-1954
 • Formann Jordregisterutvalget 1955-1956
 • Formann Overligningsnemnda, Egge 1960-1962
 • Medlem Sivillovbokutvalget 1964-1973 (tiltredende medlem ved behandling av odels- og åseteloven)
 • Medlem Generalplanrådet, Molde 1968-1975
 • Medlem Driftstilskottutvalget 1968
 • Formann Mekaniseringsutvalget for jordbruket 1969-1972
 • Formann Ny Jord-Myrselskapsutvalget 1969-1971
 • Formann Utvalget for vurdering av støtteordningene i jordbruket 1972-1974
 • Formann Analyse- og tiltaksutvalget for Ytre Nordmøre 1973-1974
 • Formann Utvalget for vurdering av riksoppgjøret for mjølk m.v. i jordbruket 1974-1975
 • Formann Markedsutvalget for poteter 1982-1985

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Inntrøndelag Arbeiderparti 1955-1957
 • Formann Inntrøndelag og Namdal Arbeiderpartis jordbruksutvalg 1955-1960
 • Nestformann Inntrøndelag Arbeiderparti 1957-1959
 • Formann Egge Arbeiderparti 1959-1960
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landbruksutvalg fra 1960
 • Formann Inntrøndelag Arbeiderparti 1960-1962
 • Formann Det norske Arbeiderpartis landbruksutvalg fra 1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ås sosialistiske studentlag 1946-1947

Litteratur

 • Øksnes, Oskar m.fl.: Langtidsplan for et gardsbruk, Norges Landbruksøkonomiske institutt 1952