Brox, Ottar

Brox, Ottar (1932-)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.08.1932 i Torsken, Troms
 • Sønn av skolebestyrer Arthur Brox (1901-1973) og lærer Hjørdis Johansen (1901-1986)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 09.10.1975 - 30.09.1977

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Solhov ungdomsskole 1946-1947
 • Troms landbruksskole 1948-1949
 • Forkurs for Norges Landbrukshøyskole, Hamar 1953-1954
 • Student som privatist 1956
 • Sivilagronom NLH 1957
 • Historie bifag, Oslo 1959
 • Sosiologi grunnfag, Oslo 1960
 • Dr.scient i bygdesosiologi NLH 1970

Yrke

 • Jordbruksarbeid (i kortere perioder)
 • Kontrollassistent, Moss Meieri 1949-1950
 • Journalist i Nationen 1957
 • Lærervikar, Troms landbruksskole 1958
 • Lærervikar, Medby framhaldsskole 1958-1959
 • Forskningsstipendiat NAVF, Tromsø Museum 1960-1966
 • Assoc. Prof. ved Memorial University of Newfoundland, St. Johns, Canada 1966-1967
 • Forskningsstipendiat NAVF, Ås og Bergen 1967-1969
 • Amanuensis i regionalvitenskap ved Universitetet i Bergen 1970-1971
 • Professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø 1972-1984
 • Forskningsleder og seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning fra 1984
 • Professor II ved Universitetet i Tromsø 1985-1996
 • Forskningssjef ved Alternativ Framtid 1991-1992

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresdoktor ved Memorial University, St Johns, Canada 1994
 • Medlem Det norske vitenskapsakademi 1995
 • Norsk Sosiologsforenings ærespris 2000
 • Æresdoktor University of Aberdeen 2001
 • Fritt Ords honnørpris 2002
 • Æresdoktor Universitetet i Tromsø 2003
 • Klassekampens Neshornspris 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1971-1972 (flytta til Tromsø)
 • Medlem Oslo Bystyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1973-1975
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1975-1987
 • Medlem Rådet for arbeidsmarkedsforskning 1979-1984
 • Medlem Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge 1981-1984
 • Medlem Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) 1987-1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Tromsø SF 1962-1964
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis landsstyre 1963-1965
 • Formann Bergen SF 1969-1970

Litteratur

 • Bidrag til mange antologier
 • Brox, Ottar: Hva skjer i Nord-Norge? En studie i norsk utkantpolitikk, Pax Oslo 1966
 • Brox, Ottar (red.): Norsk landbruk: Utvikling eller avvikling?, Pax Oslo 1969
 • Brox, Ottar: Avfolking og lokalsamfunnsutvikling i Nord-Norge, Sosialantropologisk institutt Bergen 1971
 • Brox, Ottar: Politikk. Bidrag til populistisk argumentasjon, Pax Oslo 1972
 • Brox, Ottar: Strukturfascismen och andra essäer, Prisma Stockholm 1972
 • Brox, Ottar: Newfoundland fishermen in the age of industry, ISER, St. John's Newfoundland, Canada 1972
 • Niemi, Einar, Ottar Brox et al.: Trekk fra Nord-Norges historie, Oslo 1976
 • Aarsæther, Nils, Ragnar Nilsen og Jan Einar Reiersen (red.): Folkemakt og regional utvikling. Til Ottar Brox' 50 års dag, Oslo 1982
 • Brox, Ottar: Nord-Norge: Fra allmenning til koloni, Universitetsforlaget Oslo 1984
 • Brox, Ottar: Ta vare på Norge: sosialdemokratiet under høyrebølgen, Gyldendal Oslo 1988
 • Brox, Ottar, Arne Tesli og Jon Åge Vestøl: Skaper jordbruksstøtten større likhet?, Oslo 1988
 • Brox, Ottar og Marianne Gullestad: På norsk grunn. Festskrift til Fredrik Barths 60-årsdag, Ad notam Oslo 1988
 • Brox, Ottar: Kan bygdenæringene bli lønnsomme?, Gyldendal Oslo 1989
 • Brox, Ottar: "Jeg er ikke rasist, men...": hvordan får vi våre meninger om innvandrere og innvandring?, Gyldendal Oslo 1991
 • Brox, Ottar: Norge mot tusenårskiftet, Gyldendal Oslo 1993
 • Brox, Ottar: Nord-Norge fra lufta, Hjemmets bokforlag Oslo 1993
 • Brox, Ottar: Dit vi ikke vil. Ikke-utopisk planlegging for neste århundre, Exil forlag Halden 1995
 • Brox, Ottar: Praktisk samfunnsvitenskap, Universitetsforlaget Oslo 1995
 • Brox, Ottar (red.): Integrasjon av minoriteter. Kan Carmen og Khalid bli gode i norsk?, 1995
 • Brox, Ottar: "My life as an antropologist", i Ethnos Vol. 61, nr. 1 og 2, Stockholm 1996
 • Brox, Ottar (red.): Tett eller spredt? Om innvandrernes bosettingsmønster i Norge, Tano Oslo 1997
 • Brox, Ottar (red.): "De liker oss ikke". Den norske rasismens ytringsformer, Tano Oslo 1997
 • Brox, Ottar: Hva er samfunnsvitenskap?, Fagbokforlaget Bergen 1999
 • Brox, Ottar: Kunnskap og makt. Rapport nr. 12 i Makt- og demokratiutredningen, Akademika Oslo 2000
 • Brox, Ottar: Vår felles eiendom: Tar vi vare på allemannsretten?, Pax Oslo 2001
 • Norsk institutt for by- og regionforskning: Den sikre tvilen. Ottar Brox i norsk samfunnsforskning og samfunnsdebatt. Festskrift til Ottar Brox' 70-årsdag, Oslo 2003
 • Brox, Ottar, Sigurd Skirbekk og Tore Lindbekk (red): Gode formål - gale følger: Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk, Cappelen Akademisk Oslo 2003
 • Brox, Ottar: Vår kollektive dårskap: Hvordan perverteres den norske offentlige samtalen?, Pax Oslo 2003
 • Brox, Ottar: Hvorfor nei?, Oslo Nei til EU Oslo 2004
 • Brox, Ottar: Arbeidskraftimport: Velferdsetatens redning - eller undergang?, Pax Oslo 2005
 • Brox, Ottar: The Political Economy of Rural Development, Eburon Delft 2006