Dahl, Otto

Dahl, Otto (1914-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Dahl, Otto har avgått ved døden.

Finn informasjon etter