Gravås, Ottar

Gravås, Ottar (1922-1985)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
6 år, 132 dager

Gå til bildegalleri

Gravås, Ottar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.08.1922 i Leksvik, Nord-Trøndelag
 • Død 17.10.1985
 • Sønn av gårdbruker Julius Gravås og Anette Bjørseth

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 08.06.1983-30.09.1985 for Johan J. Jakobsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1981-85

  Medlem, Forsvarskomiteen, 16.06.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i materiellregnskap
 • Trondheim tekniske skole 1942
 • Folkehøyskole 1942-1943
 • Bilskole i Eschwege, Tyskland 1951
 • Hærens bilskole 1953
 • Kurs ved HVK i forebyggende vedlikehold 1955
 • Kurs for teknisk befal 1961

Yrke

 • Bilmekaniker 1939-1946 (i perioder)
 • Korporal i Transportkompaniet DKT 1946
 • Sersjant og bilkontrollør DKT 1947-1952 (herunder tjeneste i England 1948-49)
 • Løytnant og teknisk kvartermester ved 3. dragonregiment, Rinnan 1952-1967
 • Disponent i eget bilverksted med bensinstasjon fra 1967

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Tysk fangenskap 1944

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Frol Kommunestyre 1955-1959, 1959-1961
 • Medlem Levanger Kommunestyre 1961-1963, 1973-1974
 • Medlem Levanger Formannskap 1963-1967, 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Levanger 1961-1965
 • Medlem Menighetsrådet 1961-1969
 • Medlem Skolerådet ved Bakketun folkehøgskole 1967-1972
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1971-1973
 • Varamedlem Styret for Levanger yrkesskole 1971-1975
 • Medlem Menighetsrådet 1973-1977
 • Medlem Menighetsrådet fra 1981

Tillitsverv i partier

 • Medlem og kasserer Styret for Frol KrF 1955-1960
 • Fylkessekretær Nord-Trøndelag KrF fra 1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder søndagsskole i Trondheim og Levanger 1939-1970
 • Formann Musikklaget "Venneringen" i Trondheim 1946-1948
 • Medlem og formann Styret for Nordbygda indremisjonsforening 1953-1956
 • Leder Frol musikklag 1956-1973
 • Medlem Styret i Trøndelag søndagsskolekrets 1958-1964
 • Medlem og formann Styret for Trøndelag indremisjonskrets 1969-1972
 • Formann Trøndelag søndagsskolekrets 1972-1973