Hauglin, Otto

Hauglin, Otto (1942-2012)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hauglin, Otto har avgått ved døden.

Finn informasjon etter