Kaldhol, Ottar

Kaldhol, Ottar (1946-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2001-2005
Ansiennitet:
6 år, 43 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 30.09.1946 i Ulstein, Møre og Romsdal
 • Sønn av fisker/industriarbeider Hans Kaldhol (1921-) og hjemmeværende Judith Løseth (1928-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær01.10.1993-07.01.1994, Kjell Terje Fevåg møtte som representant.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Karita Bekkemellem.
 • Møtte fast som representant 01.10.2001-19.10.2001 for Karita Bekkemellem.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 02.02.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Fiskeridepartementet, 18.09.1992 - 07.01.1994

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1954-1961
 • Framhaldsskole 1961-1962

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis ved Hatlø mekaniske verksted 1963-1966

Yrke

 • Fisker 1968-1970
 • Industriarbeider og sveiser, Kleven mekaniske verksted A/S 1970-1980
 • Arbeidsleder, Kleven mekaniske verksted A/S 1980-1988
 • Kontorleder, Norsk Sjømannsforbund i Ålesund 1998-1999
 • Rådgiver i Forbundet for Ledelse og Teknikk fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ulstein Kommunestyre 1975-1979, 1993-1995
 • Medlem Ulstein Formannskap 1979-1983
 • Ordfører Ulstein Kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1983-1987

Offentlige verv

 • Nestleder Næringsutvalget, Møre og Romsdal 1980-1983
 • Leder Sysselsettingsstyret, Møre og Romsdal 1984-1987
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Møre og Romsdal 1984-1988
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt 1990-1993

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal A 1977-1979
 • Medlem Møre og Romsdal A's faglig-politiske utvalg 1986-1990
 • Leder Styret for Møre og Romsdal A 2001-2003
 • Medlem DNAs landsstyre 2001-2003
 • Leder Ulstein A fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk Jern og Metallarbeiderforbund v/Kleven mekaniske verksted A/S 1973-1980
 • Formann Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer v/Kleven mekaniske verksted A/S 1980-1986
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1988-1991
 • Leder Kommunenes Sentralforbund Møre og Romsdal 1992-1993
 • 1. nestleder Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 1998-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kleven mekansike Verksted A/S 1973-1980 ansattes representant
 • Medlem Styret for INPRO A/S 1999-2002