Landfald, Ottar

Landfald, Ottar (1919-2009)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 84 dager

Gå til bildegalleri

Landfald, Ottar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter