Lyng, Otto

Lyng, Otto (1926-2003)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Lyng, Otto har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.07.1926 i Enebakk, Akershus
 • Død 09.09.2003
 • Sønn av lektor Gustav Evald Lyng (1890-1970) og husmor Signe Lorentze Antonsen (1900-1969)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 06.10.1966 - 30.09.1969
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 06.10.1966 - 30.09.1969
  Nestformann, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 06.10.1966
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 06.10.1966

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Nestformann, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1966 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1967 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1968 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 - 1970

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 28.08.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1946
 • Cand.jur. 1950

Yrke

 • Avdelingssjef ved A/S Trondhjems Jernindustri 1950-1957
 • Juridisk rådgiver ved bedriften 1957-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen 1940-45 1945
 • King's medal for courage in the cause of freedom 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Trondheim Bystyre 1959-1963, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Kinostyret, Trondheim 1951-1959
 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Trondheim 1951-1959
 • Medlem Styret for Trondheim Renholdsverk 1951-1959
 • Medlem Komiteen for offentlig støtte til ungdomsorganisasjonene 1958-1959
 • Medlem Det rådgivende utvalg for kulturelt samarbeid med Sovjet-Samveldet 1966-1971
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1966-1998
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1967-1971
 • Formann Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank 1967-1971
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1968-1976
 • Medlem Valgordningskommisjonen 1968-1970
 • Medlem Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn 1969
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank 1969-1975
 • Formann Valgordningskommisjonen 1970-1971
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank 1975-1981
 • Nestleder Hovedstyret for Folketrygdfondet 1976-1987
 • Formann Skattetakstutvalget, Trondheim 1979-1993
 • Formann Forliksrådet, Trondheim 1979-1991
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank 1981-1985
 • Medlem Styret for Kommunedata Midt-Norge 1981-1985
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank 1985-1990
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1987-1991
 • Formann Ligningsnemnda, Trondheim 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Trondheim Unge Høyre 1951-1952
 • Medlem Unge Høyres landsstyre 1953-1955
 • Formann Unge Høyres landsstyre 1955-1957
 • Medlem Høyres landsstyre 1955-1957, 1968-1970
 • Medlem Høyres sentralstyre 1955-1957, 1971-1973
 • Formann Trondheim Høyre 1956-1957
 • Viseformann Sør-Trøndelag Høyres fylkesorganisasjon 1956-1958, 1967-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sportsklubben Freidig, skiavdelingen 1979-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Trondhjems Jernindustri 1963-1988
 • Medlem Styret for A/S Adresseavisen 1968-1992
 • Formann Styret for Trondhjems Jernindustri 1988-1993
 • Medlem Styret for Teeness ANS 1988-1995

Litteratur

 • Onstad, Erik Gjems: Durham - Hemmelige operasjoner i Trøndelag 1943-45, Sollia forlag Trondheim
 • Benkow, Jo et al.: Sats for 70-årene. Plan og perspektiv for en konservativ politikk, Minerva Oslo 1970
 • Lillegaard, Leif B.: London kaller Trondheim, Brun Trondheim 1979
 • Heide, Eivind: Tyske soldater på flukt, Sollia forlag Oslo 1988
 • Onstad, Erik Gjems: Lark - Milorg i Trøndelag, Midt-Norge forlag Trondheim 1990
 • Alming, Knut et al.: Holdningskamp og motstandsvilje: NTH under krigen 1940-1945, Tapir Trondheim 1995
 • Lyng, Otto: Episoder fra et liv, Snøfugl Trondheim 1997