Vågsether, Ottar

Vågsether, Ottar (1945-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 19.10.1945

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1989 - 1993, SV.
  • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Bygningsarbeider