Vågsether, Ottar

Vågsether, Ottar (1945-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter