Manninen, Olga Hirsti

Manninen, Olga Hirsti (1920-2003)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1969-1973

Gå til bildegalleri

Manninen, Olga Hirsti har avgått ved døden.

Finn informasjon etter