Larsen, Ove

Larsen, Ove (1931-1988)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 185 dager

Gå til bildegalleri

Larsen, Ove har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.01.1931 i Spydeberg, Østfold
 • Død 01.10.1988
 • Sønn av jernbanemann Arthur Larsen og Signe

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1973 - 1977, SVf.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole

Yrke

 • Ekspeditør
 • Fagarbeider i platearbeid ved Nyland Verksted 1954-1982

Verv

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo SV 1973-1977
 • Medlem Sosialistisk Valgforbunds hovedstyre 1973-1975
 • Faglig sekretær SV 1975-1977
 • Varamedlem SVs hovedstyre 1975-1975
 • Medlem SVs hovedstyre 1976-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann Nylands Verksted 1969-1972
 • Fellestillitsmann for klubbene i Akergruppen 1972-1974
 • Klubbformann Nylands Verksted 1980-1982
 • Formann Stiftelsen "Sjødal" fra 1981
 • Formann Ski Boligbyggerlag fra 1983
 • Organisasjonssekretær Oslo Fylkesforening for Pensjonister fra 1983
 • Medlem Representantskapet i Oslo Faglige Samorganisasjon ca. 1976-77
 • Medlem Styret i Oslo Jern- og Metall ca. 1976-77