Berntsen, Parelius Hjalmar Bang

Berntsen, Parelius Hjalmar Bang (1910-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Berntsen, Parelius Hjalmar Bang har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.02.1910 i Fauske, Nordland
 • Død 16.05.1995
 • Sønn av gruvearbeider Peder Kristian Berntsen (1878-1947) og Julie Helmine Jørgensen (1880-1943)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Nordland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Gårdsarbeider
 • Gruvearbeider i Mofjell gruver 1930-1938
 • Arbeider ved vei- og jernbaneanlegg fra 1939

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Nord-Rana Kommunestyre 1937-1941
 • Medlem Nord-Rana Formannskap 1945-1947, 1947-1951

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1937-1940

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1961
 • Varamedlem Styret for A/S Norsk Jernverk

Tillitsverv i partier

 • Formann Rana AUF 1933-1935
 • Formann Nord-Rana Arbeiderparti 1936-1940, 1945-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Mofjell gruvearbeiderforening 1929
 • Medlem Styret i Rana faglige utvalg 1930-1935
 • Formann Rana faglige utvalg 1935
 • Formann Styret for Rana Samvirkelag
 • Medlem Rana Samvirkelag

Andre administrative verv

 • Medlem Direksjonen i Nesbruket