Dahlø, Paul Martin

Dahlø, Paul Martin (1885-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Dahlø, Paul Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.08.1885 i Frøya, Sør-Trøndelag
 • Død 02.05.1967
 • Sønn av fisker Paulus Dahlø (1849-1928) og Ingeborg Haavik (1847-1892)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1928 - 1930, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1931 - 1933, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Navigasjonseksamen ved offentlig sjømannsskole i Trondheim
 • Skippereksamen i Kristiansund N 1911

Yrke

 • Fisker 1899-1910
 • Sjømann i utenriksfart 1910-1911
 • Fører av fiskefartøy og drev fiske på Norskekysten 1912-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sør-Frøya Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1947-1951, 1951-1955
 • Ordfører Sør-Frøya Kommunestyre 1934-1937, 1937-1941, 1945-1947
 • Varamedlem Sør-Frøya Kommunestyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Formann Styret for Yrkesskolen for fiskere, Sør-Trøndelag 1941-1946
 • Medlem Forliksrådet
 • Formann Fiskerinemnda, Sør-Frøya
 • Formann Fabrikktilsynet

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Frøya Arbeiderparti 1928-1958
 • Formann Sør-Frøya Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norges sildesalslag 1936-1945
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag fiskarlag 1936-1941
 • Medlem Styret for Fiskernes samkjøp S/L 1938-1950
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag fiskarlag 1943-1944
 • Medlem Styret i Norges Fiskarlag 1945-1951
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag fiskarlag 1946-1948

Andre administrative verv

 • Medlem Salgsstyret for sommersildomsetningen 1941-1942
 • Medlem Styret for Frøya fryseri 1947-1958
 • Medlem Styret for Fiskernes Redskapscentral 1951-1953