Lindberget, Paul Oskar

Lindberget, Paul Oskar (1895-1983)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 292 dager

Gå til bildegalleri

Lindberget, Paul Oskar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.08.1895 i Hof, Hedmark
 • Død 10.02.1983
 • Sønn av skogbestyrer Amund Lindberget og Olea Branæs

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 1958 - 1961, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studiereiser til en rekke land

Yrke

 • Skogsarbeider (ca. 1910-1930)
 • Småbruker på gården Torkelsby i Våler fra 1931

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Hedmark Landbruksselskaps gullmedalje 1953

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Våler Kommunestyre 1934-1937, 1937-1941
 • Varaordfører Våler Kommunestyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Jordstyret, Våler 1937-1941
 • Formann Jordstyret, Våler 1945-1946
 • Formann Hedmark landbruksselskap 1946-1956
 • Medlem Potettrygdkomiteen av 1947 fra 1947
 • Medlem Jordbrukets avsetningskommisjon av 1955 fra 1955
 • Varaformann Fylkeslandbruksstyret i Hedmark 1956-1968
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om bruk av midler av kraftf rfondet til kortsiktig driftskreditt for jordbruket 1958
 • Formann Driftskredittkassen for jordbruket 1961
 • Medlem Utvalg til utredning av spørsmål om minsteprisordninger og variable importavgifter for landbruksprodukter 1961
 • Medlem Sivillovbokutvalget 1967
 • Medlem Landbruksrådets rådgivende utvalg for import av landbruksmaskiner
 • Medlem Skogrådet, Våler
 • Medlem Landbruksrådet
 • Medlem Landbruksrådets økonomiske samordningsråd
 • Formann Møllekommisjonen, Hedmark
 • Formann Småbruk- og bustadnemnda, Våler (i en årrekke)
 • Medlem Landbruksrådets jamstillingskomite
 • Varamedlem Statens korn- og kraftforråd
 • Medlem Jordbrukets prisforhandlingsutvalg
 • Medlem Arbeidsutvalget for Ringsaker folkehøgskole
 • Medlem Styret for Ringsaker folkehøgskole
 • Medlem Ligningsnemnda, Våler
 • Medlem Skogstyret, Våler

Tillitsverv i partier

 • Formann Våler Arbeiderparti 1927-1930, 1937-1939
 • Medlem Styret for Hedmark AUF 1934-1939
 • Medlem Arbeiderpartiets jordbruksavdeling i Hedmark fra 1947
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Stifter Solør/Odal Landarbeiderforbund 1926
 • Stifter Solør/Odal Skog- og landarbeiderforbund 1927
 • Medlem Styret i Norsk bonde- og småbrukarlag 1940
 • Formann Hedmark bonde- og småbrukarlag 1940-1966
 • Medlem Representantskapet i Landbrukets Sentralforbund
 • Medlem Representantskapet i Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • Varaformann Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Varaordfører Representantskapet i Norges Kjøtt- og fleskesentral