Angelsen, Peter

Angelsen, Peter (1935-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.02.1935 i Buksnes, Nordland
 • Sønn av fiskeskipper Arthur Angelsen (1898-1969) og husmor Jenny Madsen (1901-1968)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Nordland, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1985 - 1989, Sp.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Arbeidsgruppe for å vurdere stortingsrepresentantenes godtgjørelsesordninger, 25.01.1996 - 04.06.1996

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -
  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 06.06.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 17.10.1997 - 21.01.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statens Fiskarfagskole, Bodø 1957-1958
 • Fiskeskippereksamen 1958
 • Div. kurs i Norges fiskarlag 1969-1978

Yrke

 • Fisker 1951-1981
 • Medeier og delvis skipper i farens fiskefartøy 1958-1966
 • Eier og skipper av fiskefartøy 1966-1988 (overtok farens fiskefartøyet i 1966)
 • Medeier fiskebåtrederi fra 1988 (familierederi)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestvågøy Kommunestyre 1971-1975, 1975-1977
 • Varamedlem Vestvågøy Formannskap 1977-1979, 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Generalplanutvalget, Vestvågøy 1971-1974
 • Formann Generalplanutvalget, Vestvågøy 1975-1981
 • Varamedlem Trålrådet 1977-1983
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestvågøy Sp fra 1970
 • Medlem Nordland Sp's fiskeripolitiske utvalg 1978-1997
 • Medlem Styret for Nordland Sp 1981-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann i det lokale fiskarlaget og i distriktsfiskarlaget i Vestvågøy 1968-1972
 • Medlem Representantskapet i Norges råfisklag 1972-1981
 • Formann Båteierseksjonen Norges fiskarlag 1980-1982