Thyness, Paul

Thyness, Paul (1930-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1977-1981
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Thyness, Paul har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1930 i Aker, Akershus
 • Død 30.03.2016
 • Sønn av farmasøyt Sigvald Arnfinn Thyness (1895-1964) og husmor Aslaug Andersen (1889-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Oslo, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1977 - 1981, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varapresident, Odelstinget, 01.10.1974 - 30.09.1977

  1977-81

  Varapresident, Odelstinget, 11.10.1977 - 30.09.1980

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Sekretær, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 06.10.1966
  Nestformann, Militærkomiteen, 06.10.1966 - 30.09.1967
  Nestformann, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 19.10.1972
  Nestformann, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Medlem, Finanskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1967 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1969 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1971 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1979

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 01.10.1970

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1948
 • Cand.philol. (statsvitenskap, historie og geografi m/etnografi) 1955
 • Magister i statsvitenskap 1955
 • Studerte politisk sosiologi ved Nuffield College, Oxford 1958 (med stipend fra British Council og Universitetet i Oslo)

Yrke

 • Redaksjonsassistent i Morgenbladet 1950-1953
 • Assisterende generalsekretær i FN (utviklingsprogrammet UNDP) og direktør for Byrået for Spesielle Aktiviteter 1980-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • C.J. Hambros pris 2004

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Formuesfordelingskomiteen 1963-1968
 • Medlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1966-1977
 • Medlem Komiteen til å vurdere Forsvarets regionale organisasjon 1967-1969
 • Medlem Representantskapet for Nationalteatret 1968-1978 (senere bedriftsforsamling)
 • Medlem Komiteen av 1970 til utredning av statssekretærordningen 1970-1974
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1970-1974
 • Medlem Maktutredningsutvalget 1972-1982
 • Formann Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1972-1977
 • Nestformann Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1974-1978
 • Formann Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1988-1992
 • Formann Representantskapet for Norges Bank 1992-1998
 • Viseformann Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret 1993-1999
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1998-1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Unge Høyre 1947-1950
 • Sekretær Høyres landsstyre 1956-1961
 • Sekretær Høyres stortingsgruppe 1961-1965
 • Medlem Høyres programkomité 1962-1967
 • Formann Høyres programkomité 1967-1970
 • Medlem Høyres landsstyre 1967-1970
 • Formann Høyres kirke/stat-utvalg 1975-1976

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1951
 • Formann Den konservative studentforening 1953
 • President Nordmanns-Forbundet 1975-1980
 • Medlem Styret i CARE Norge 1989-1990
 • Viseformann CARE Norge 1990-1991
 • Formann CARE Norge 1991-1995
 • Visepresident Care International 1992-1995
 • President Care International 1995-1996

Litteratur

 • Thyness, Paul (red.): Høyres årbøker 1958-61
 • Thyness, Paul: Fremgang for Norge: studieplan for Høyres Hovedprogram, Høyres Opplysningsorganisasjon Oslo 1957
 • Thyness, Paul: "Fredrik Stang", i Konservative menn i Norges nyere historie: 15 politiske essays: tilegnet C.J. Hambro i anledning av hans 75 års dag 5. januar 1960, Oslo 1960
 • Thyness, Paul og Lars Roar Langslet: Konservativt perspektiv, Oslo 1960
 • Thyness, Paul: Hva Høyre vil: studieplan for Høyres Hovedprogram, Høyres Opplysningsorganisasjon Oslo 1961
 • Thyness, Paul: "Høyres stortingsgruppe", i Det norske Storting gjennom 150 år, Stortinget Oslo 1964
 • Thyness, Paul: Høyres nye program: studieplan for Høyres Hovedprogram, Høyres Opplysningsorganisasjon Oslo 1964
 • Thyness, Paul: Edmund Burkes politiske filosofi. De konservative grunnideer, Joh. Grundt Tanum Oslo 1967
 • Huitfeldt, Tønne, Ragnvald Dahl og Paul Thyness: Sivilarbeide og verneplikt, Minerva Forlag Oslo 1967
 • Thyness, Paul: "Partiformannen", i Tillit og kontakt: festskrift til Sjur Lindebrække på 60-årsdagen 6. april 1969, Aschehoug Oslo 1969
 • Thyness, Paul: "Regjeringen Lyng som pressen så den" i Hanssen, Kjell og Lars Roar Langslet (red.): festskrift til John Lyng på 70-årsdagen, J.W. Cappelen Oslo 1975
 • Thyness, Paul: Nato og vestlig sikkerhet, Den norske Atlanterhavskomité Oslo 1980
 • Thyness, Paul: "Revolusjoner før og nå", i Kjell Colding, Kjell Hanssen og Lars Roar Langslet (red.): Vilkår for vekst: festskrift til Jan P. Syse på 60 årsdagen 25. november 1990, Schibsted Oslo 1990
 • Thyness, Paul (red.): Hr. president: festskrift til Jo Benkow på 70-årsdagen, Gyldendal Oslo 1994
 • Thyness, Paul: "Kongen, greven og tiden", i Dag Andersen (red.): Et Hus i Europa: bilder av en fantastisk historie: Gamle Logen 150 år: elleve essays, C. Huitfeldt Oslo 1994
 • 30 biografier i Norsk Biografisk Leksikon, Kunnskapsforlaget Oslo 1999
 • Biografi i Norsk Biografisk Leksikon, Kunnskapsforlaget Oslo 1999