Bredvold, Per Roar

Bredvold, Per Roar (1957-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.03.1957 i Elverum, Hedmark
 • Sønn av jord- og skogbruker Rolf Bredvold (1919-1978) og jord- og skogbruker Laura Rønning (1923-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Hedmark, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Næringskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 21.11.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole 1973-1976
 • Befalsskole 1976-1978

Yrke

 • Offiser forsvaret 1976-1991
 • Selvstendig næringsdrivende 1981
 • Gårdeier 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Åsnes Formannskap 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003
 • Varamedlem Åsnes Kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1995-1998

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder 1991
 • Leder Teknisk- og miljøkomité 1993-1999
 • Leder Styret for Solør Renovasjon 1995-2003
 • Kasserer Menighetsrådet 1995-1998
 • Meddommer , Solør 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Åsnes FrP 1988-1992
 • Medlem Styret i Hedmark FrP 1991-1992
 • Nestformann Åsnes FrP 1992-1997
 • Nestformann Styret i Hedmark FrP 1992-1994
 • Kasserer Åsnes FrP 1997-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Hedmark Sparebank 1995-2003