Brovold, Per

Brovold, Per (1946-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2001-2005

Gå til bildegalleri