Chaffey, Paul

Chaffey, Paul (1965-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.07.1965 i Oslo, Oslo
 • Sønn av universitetslektor Patrick Nigel Chaffey (1938-2006) og studieveileder Arnhild Mæhle (1945-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 13 for Akershus, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 10 for Akershus, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 20.03.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 15.03.1991 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.10.2013 - 14.10.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Evje barneskole 1972-1978
 • Gjettum ungdomsskole 1978-1981
 • Videregående skole, allmennfag (naturfaglig linje) 1981-1984
 • Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo 1985-1986
 • Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1988-1989

Yrke

 • Rådgiver for helse, miljø og sikkerhet i Statoil, konsernstaben 1997-1999
 • Sektorsjef for HMS strategi og kommunikasjon 1999
 • Direktør Statoil markedsføring og energi 1999-2001
 • Administrerende direktør i Abelia fra 2001

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Skoleutvalget, Valler videregående skole 1983-1984
 • Observatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1990-1996
 • Nestleder Styret for Kompetansesenter for likestilling 1997-2002
 • Leder Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 2002-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bærum Sosialistisk Ungdom 1983-1984
 • Medlem Styret for Akershus Sosialistisk ungdom 1984-1985
 • Fylkessekretær Oslo Sosialistisk Ungdom 1984-1985
 • Medlem Sentralstyret i Sosialistisk Ungdom (SU) 1985-1990
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis landsstyre 1986-1989
 • Organisasjonssekretær og medlem av arbeidsutvalget Sosialistisk Ungdom 1986-1988
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1986-1989
 • Delegat Sosialistisk Venstrepartis landsmøte 1987-1987, 1989-1989
 • Leder Sosialistisk Ungdom (SU) 1988-1990
 • Medlem SVs EF-utvalg 1989-1997
 • Medlem SVs utenrikspolitiske utvalg 1989-1997
 • Observatør Sosialistisk Venstrepartis landsmøte 1991-1991, 1993-1993, 1995-1995, 1997-1997
 • Medlem SVs prinsipprogramkomité 1991-1995
 • Medlem Styret for Akershus SV 1994-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Elevrådet ved Valler videregående skole 1982-1983
 • Medlem Sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband (NGS) 1984-1985

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Europaprogrammet 1990-1997

Litteratur

 • Chaffey, Paul: Lik rett til utdanning, Oslo 1986
 • Chaffey, Paul: Grønn framtid?: vår miljøpolitiske utfordring, Sosialistisk Opplysningsforbund Oslo 1989