Hole, Per Dag

Hole, Per Dag (1959-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 31.07.1959

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Oppland, 1985 - 1989, H.