Aas, Per Almar

Aas, Per Almar (1929-2014)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 44 dager

Gå til bildegalleri

Aas, Per Almar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.06.1929 i Ballangen, Nordland
 • Død 18.05.2014
 • Sønn av småbruker og skomaker Andreas Martin Aas (1897-1955) og småbruker Elisabeth Johanna Hansen (1900-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 6 for Troms, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 4 for Troms, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 6 for Troms, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 6 for Troms, 1985 - 1989, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 04.10.1984 - 03.11.1984

  1985-89

  Visesekretær, Odelstinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1989 - 29.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 10.05.1986
  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 10.05.1986
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 10.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredheim folkehøgskole 1954-1955
 • Nesna og Tromsø lærerskoler 1955-1959

Yrke

 • Gårdsarbeider, skogsarbeider, håndverksarbeider i Ballangen (1945-1950), Snåsa (1951), Ørsta (1951-1952) og Volda (1952-1953)
 • Fabrikkarbeider i Ørsta 1953-1954
 • Lærer ved Fauskevåg skole, Harstad 1959-1961
 • Skolestyrer ved Fauskevåg skole, Harstad 1961-1973 (permisjon fra 1973)
 • Driftsleder Nord-Hålogaland Stiftsgård 1991-1998

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Innehaver av norsk patent av 1971
 • Bronsemedalje ved internasjonal oppfinnerutstilling i Brussel 1968
 • Sølvmedalje ved internasjonal oppfinnerutstilling i Brussel 1971
 • Gullmedalje fra Polen, grunnet deltagelse i arbeid i forbindelse med polske krigsfangers gravsteder i Norge 1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Bystyre 1967-1971
 • Varamedlem Harstad Formannskap 1971-1975
 • Varamedlem Harstad Bystyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Troms 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Troms 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Riksrevisjonen 1991-1994
 • Leder Styret for stiftelsen Nord-Hålogaland Stiftsgård, Trondenes 1991-1998
 • Nestleder Hovedutvalget for kultur, Harstad 1991-1995
 • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre 1992-1997
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1993-1996
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1994-2001
 • Leder Styret for stiftelsen Sandtorg menighetshus 1994-2000
 • Medlem Eldrerådet, Troms 1994-1999
 • Medlem Den faste komite i Norges Bank 1994-2001
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-1997

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Harstad lag av Kristelig Folkeparti 1964-1968, 1972-1973, 1995-1998
 • Medlem Styret for Troms KrF 1965-1970
 • Formann Harstad lag av Kristelig Folkeparti 1968-1972
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1970-1973, 1985-1999
 • Formann Troms KrF 1970-1973
 • Leder Harstad lag av Kristelig Folkeparti 1990-1994
 • Varamedlem Harstad lag av Kristelig Folkeparti 1999-2001
 • Medlem Harstad lag av Kristelig Folkeparti 2006-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Trondenes lærerlag, Harstad 1964-1967
 • Medlem Styret i Troms krets av Santalmisjonen 1964-1973
 • Formann Trondenes lærerlag, Harstad 1965-1967
 • Formann Santalmisjonens ungdomsråd i Troms krets 1966-1973