Almaas, Per

Almaas, Per (1898-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Almaas, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter