Aunet, Per

Aunet, Per (1940-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1940 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
 • Sønn av småbruker og industriarbeider Peder Aunet (1905-1989) og husmor Jarlfrid Øyan (1906-1975)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1989 - 01.10.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Halsen skole, Stjørdal 1947-1954
 • Framhaldsskole, Stjørdal 1954-1955
 • Stjørdal Interkommunale realskole 1955-1958
 • Reallinja, Steinkjer offentlige landsgymnas 1958-1961
 • Cand.mag., Universitetet i Trondheim (matematikk, kjemi, biologi) 1961-1965
 • Cand.real., Universitetet i Bergen (zoologi, histokjemi) 1968-1971

Yrke

 • Undervisningsassistent ved Værnes flystasjon 1965-1966
 • Adjunkt Tingvoll gymnas og statsrealskole 1966-1968
 • Vitenskapelig assistent Zoologisk laboratorium, Universitetet i Bergen 1969-1971
 • Høyskolelektor Levanger lærerhøgskole 1971-1989
 • Høyskolelektor Høgskolen i Nord-Trøndelag 1993-2000
 • 1. lektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 2000-2007

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Levanger Venstres Miljøpris 1986
 • Norges Bondelags jubileumspris "Sundt Bondevett" 1996
 • Nord-Trøndelag Venstres Miljøpris 1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Levanger Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983, 1987-1989, 1995-1999

Offentlige verv

 • Leder Høgskolerådet, Levanger lærerhøgskole 1981-1983
 • Lekdommer Herredsretten, Stjør- og Verdal 1983-1987
 • Medlem Hovedutvalget for natur og miljø, Levanger 1987-1991
 • Domsmann Herredsretten, Sjør- og Verdal 1987-1991
 • Leder Naturfagseksjonen i Norsk Lærerhøgskolelag 1988-1990
 • Medlem UNESCO-kommisjonens fagutvalg for utdanning 1989-1992
 • Varamedlem Statens Naturforvaltningsråd 1990-1994
 • Medlem Avdelingsrådet ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1994-1998
 • Medlem Statens Naturforvaltningsråd fra 1995
 • Medlem Miljøsok II 1998-2000
 • Medlem Representantskapet for Innherred Renovasjon 2003-2011
 • Medlem Overskattetakstnemnda, Levanger 2007-2011

Tillitsverv i partier

 • Leder Levanger Sosialistisk Venstreparti 1984-1987, 1997-1999, 2003-2008
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis landsstyre 1987-1989
 • Medlem Styret i Nord-Trøndelag SV 1994-1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Norges Naturvernforbund 1995-1997
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Naturvernforbund 2000-2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Salsnes Filter A/S Norway 1998-2000