Maurseth, Per Botolf

Maurseth, Per Botolf (1969-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 17.07.1969

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Kunnskapsdepartementet, 04.09.2006 - 18.10.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student