Borten, Per

Borten, Per (1913-2005)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
27 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Borten, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter