Bjørheim, Petter

Bjørheim, Petter (1965-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.01.1965 i Stavanger, Rogaland
 • Sønn av grosserer Magne R. Bjørheim (1928-) og regnskapsmedarbeider Ingfrid Goa (1932-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Rogaland, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 11.01.1991 - 01.10.1992
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stud. Jur. 1985-1987
 • Diverse kurs om næringsliv og sikkerhet 1985-2000

Yrke

 • Daglig leder Vaktcompaniet A/S 1986-1989
 • Daglig leder Vaktcompaniet A/S 1993-1995
 • Regionsjef Falken A/S 1995-1998
 • Avdelingsdirektør Falken A/S fra 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Stavanger Bystyre 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1945
 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Skoleutvalget ved Hetland videregående skole 1981-1984
 • Medlem Styret for Sparebank Hetland 1983-1987 (kommunal representant)
 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1983-1987
 • Varamedlem Kultur- og sosialstyret 1983-1987
 • Nestformann Brannstyret, Stavanger 1987-1989
 • Observatør FNs Generalforsamling 1992
 • Observatør FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Medlem Utvalg for utarbeiding av lærerplan, vekterfag 1998-1999
 • Leder Opplæringsnemnd, vekterfag fra 1998

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stavanger FrP 1981-1988
 • Formann Stavanger FpU 1981-1984
 • Medlem Styret for Rogaland FpU 1981-1985
 • Medlem Styret for Rogaland FrP 1982-1987
 • Formann Rogaland FrPs opplysningsorganisasjon 1983-1984
 • Formann Rogaland FpU 1985-1986
 • Medlem Sentralstyret i FpU 1986-1990
 • Formann Stavanger FrP 1988-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Elevrådsformann Hetland videregående skole 1984
 • Hovedstilllitsmann Luftvernartilleriet, Brigade Nord 1984-1985
 • Medlem Kontaktutvalg 7 1985

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Vaktcompaniet 1987-1995
 • Medlem Styret for N.A.T. 1993-1996