Ditlev-Simonsen, Per

Ditlev-Simonsen, Per (1932-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
5 år, 203 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.06.1932 i Oslo, Oslo
 • Sønn av skipsreder Sverre Ditlev-Simonsen (1906-2004) og Lily Kaurin (1907-1978)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 11.05.1983 - 24.10.1984

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Handelsgymnas 1950-1951
 • Befalskurs H. M. Kongens Garde 1951-1952
 • Bachelor of Art i økonomi og historie ved Stanford University 1953-1955

Yrke

 • Kompanjong i rederiet Sverre Ditlev-Simonsen Co. 1955-1993
 • Administrerende direktør for SDS Drilling A/S 1974-1984
 • Arbeidende styreformann for SDS Drilling A/S 1984-1989
 • Administrerende direktør for Skipsaksjeselskapet Eidsiva 1990-1992
 • Arbeidende styreformann for Skipsaksjeselskapet Eidsiva 1993-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • St. Hallvard-medaljen 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1975-1979, 1979-1983
 • Ordfører Oslo Bystyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Formann Styret for Aker sykepleierskole 1976-1979
 • Formann Styret for Ullevål sykepleierskole 1976-1979
 • Formann Styret for Ullevål hjelpepleierskole 1976-1979
 • Varaformann Helse- og sykehusutvalget 1976-1979
 • Medlem Helserådet, Oslo 1976-1983
 • Medlem Organisasjonsutvalget, Oslo 1976-1979
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1976-1983
 • Varamedlem Finansutvalget 1980-1983
 • Medlem Helse- og sykehusutvalget 1980-1983
 • Medlem Akvarieselskapets generalforsamling 1980-1983
 • Medlem Bygge- og vedlikeholdskomiteen for Akvarieselskapet 1980-1983
 • Varamedlem Styret for Nordisk Investeringsbank 1985-1992
 • Formann Styret for A/S Norsk Jernverk 1985-1988
 • Medlem Styret for Oslo Lysverker 1988-1989
 • Varamedlem Riksvalgstyret 1989
 • Medlem Styret for Nordisk Investeringsbank 1992-1996

Tillitsverv i partier

 • Medlem Arbeidsutvalget i Høyres økonomistyre 1970-1984
 • Medlem Oslo Høyres hovedstyre 1974-1988
 • 2. viseformann Oslo Høyre 1978-1981
 • Medlem Høyres sentralstyre 1982-1991
 • Formann Oslo Høyre 1982-1988
 • Formann Arbeidsutvalget i Høyres økonomistyre 1984-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sportsklubben READY 1962-1963
 • Medlem Styret i Skibsfartens Arbeidsgiverforening 1968-1975
 • Medlem Sentralstyret i Norges Rederforbund 1976-1978
 • Medlem Styret i Ski VM 2011 AS fra 2007
 • Leder Styret for Oslo museum fra 2007

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Sea Goddes Cruises Ltd. 1982-1999
 • Formann Styret for SDS Shipping og Offshore AS 1991-1993
 • Formann Styret for Labogas VIII KS 1991-1996
 • Formann Styret for Labogas XVI KS 1991-1994
 • Formann Styret for Christiania Bank og Kredittkasse 1991-1996
 • Formann Styret for Norske Liv 1993-1999
 • Formann Styret for K-Fondsforsikring A/S 1997-1999
 • Medlem Styret for Christiania forsikring 1999-2001