Furberg, Petter

Furberg, Petter (1923-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Furberg, Petter har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.12.1923 i Sande, Vestfold
 • Død 22.06.1999
 • Sønn av garver Sven Verner Furberg (1887-1956) og Anna Larsen (1884-1969)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Vestfold, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varasekretær, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 21.01.1976
  Sekretær, Justiskomiteen, 21.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 13.02.1981
  Sekretær, Justiskomiteen, 13.02.1981 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse brevkurs i arbeidsledelse, bedriftsorganisasjon og produksjonsplanlegging
 • Kurs i arbeidsstudier ved Statens teknologiske institutt
 • Middelskoleeksamen 1940
 • Radiotelegrafisteksamen 1948

Yrke

 • Jord- og skogbruksarbeider i Sverige 1941-1942
 • Arbeidet i handelsflåten 1943-1946
 • Arbeidet i handelsflåten 1948
 • Radiotelegrafist på Jan Mayen 1949-1950
 • Akkumulatorarbeider 1950-1952
 • Ansatt ved Marinens hovedverft som støperiarbeider, kranfører, arbeidsstudiemann 1952-1965 (med unntak av sesongen på Jan Mayen 1957-58)
 • Bestyrer på Jan Mayen 1957-1958
 • Kalkulatør ved Marinens hovedverft fra 1965

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen
 • Krigsmedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Horten Bystyre 1953-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Horten Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Horten 1955-1964
 • Formann Ligningsnemnda, Horten 1964-1969
 • Medlem Opptaksrådet for det Sjømilitære korps 1969-1980
 • Formann Tiltaksrådet, Horten 1973-1979
 • Riksrevisor og leder Riksrevisjonen 1981-1990

Tillitsverv i partier

 • Arbeiderpartiets Gruppefører i Horten bystyre 1967-1969
 • Formann Horten Arbeiderparti 1971-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Gruppetillitsmann Jern og Metall 1959-1961
 • Sekretær Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer, avdeling 3 1963-1968
 • Gruppeformann For tekniske funksjonærer i Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer, avdeling 3 1963-1969