Gitmark, Peter Skovholt

Gitmark, Peter Skovholt (1977-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2009-2013
Ansiennitet:
11 år, 348 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.04.1977 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Sønn av selvstendig næringsdrivende Finn Gitmark (1950-) og konsulent Torun Andersen (1955-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 2009 - 2013, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Ansgar Gabrielsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 09.01.2008
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 09.01.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lovisenlund skole 1984-1993
 • Allmennfag ved Kristiansand Katedralskole 1993-1997
 • University High School (USA) 1994-1995
 • Siviløkonom ved Norges Handelshøyskole 1998-2003

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Leder Vest-Agder Unge Høyre 1996-1998
 • Medlem Sentralstyret i Unge Høyres Landsforbund 1998-2000
 • Leder Vest-Agder Høyre 2004-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Økonomisk ansvarlig Vest-Agder NGS 1995-1996
 • Politisk nestleder Vest-Agder NGS 1996-1997
 • Medlem Styret i International Young Democat Union 2003-2004
 • Nestleder International Young Democrat Union 2004-2006
 • Leder International Young Democrat Union 2006-2009
 • Visepresident Det internajonale styret av Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL) 2008-2009
 • Medlem Stortingets Burma-nettverk 2010-2013