Hjermann, Per Severin

Hjermann, Per Severin (1891-1972)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1958-1961
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Hjermann, Per Severin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.04.1891 i Lærdal, Sogn og Fjordane
 • Død 13.06.1972
 • Sønn av bonde Per Severin Hjermann (1864-1929) og Brita Jakobsdatter Hovland (1866-1939)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, B.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Nestformann, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1960 - 1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole 1907-1908
 • Jordbrukskurs 1909

Yrke

 • Dreiv farsgarden 1929-1954

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Vestlandske Bondestemnes ærespris 1967
 • Sp's Såmannsstatuett 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lærdal Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1936
 • Medlem Lærdal Formannskap 1936-1937, 1940-1945, 1953-1955
 • Ordfører Lærdal Kommunestyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1953

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Sogn og Fjordane 1945-1947
 • Formann Fylkesting, Sogn og Fjordane 1947-1951
 • Formann Fylkesting, Sogn og Fjordane 1951-1954

Offentlige verv

 • Medlem Forliksrådet, Lærdal 1935-1953
 • Medlem Direksjonen for Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane 1945-1964
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane landbruksselskap 1945-1947
 • Medlem Lakselovkomiteen av 1948 fra 1948
 • Medlem Jordleiekomiteen 1960-1962
 • Medlem Styret i Sogn folkemuseum

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lærdal bondeparti 1921-1930
 • Formann Lærdal bondeparti 1930-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kretssekretær Indre Sogn krets av Norges Bondelag 1917-1921
 • Medlem Styret i Historielaget for Sogn 1945-1964
 • Formann Lærdal jordbrukslag 1945-1954
 • Medlem Rådet for Vestlandske Bondestemna 1946-1951
 • Medlem Rådet for Vestlandske Salslag 1946-1959
 • Formann Noregs elveeigarlag 1948-1956
 • Formann Sogn og Fjordane distriktslag av Noregs elveeigarlag 1948-1956
 • Medlem Styret i Rådet for Vestlandske Bondestemna 1951-1965
 • Formann Ættehistorisk institutt for Vestlandet 1952-1954

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Lerums saftfabrikk 1921-1931
 • Medlem Styret for Vestlandsavdelinga for Landkredittforeningen 1945-1957
 • Medlem Representantskapet for Husdyrtrygdeselskapet 1945-1957
 • Medlem Styret for A/S Lerums saftfabrikk 1947-1957
 • Medlem Nemnda for gjenreisning av St. Thomaskyrkja på Fillefjell 1961-1972

Litteratur

 • Hjermann, Per Severin: Lærdalssongen, 1919
 • Hjermann, Per Severin: Industritiltak på bygdegrunn. Lerums saftfabrikk gjennom 50 år, Leikanger 1957
 • Hjermann, Per Severin: Stødnum i Lærdal: 300 år i samme ætti, Leikanger 1961
 • Hjermann, Per Severin: Vestlandsbonden i kommunen og fylkeskommunen, Bergen 1961
 • Hjermann, Per Severin: Helsings-kvæde til Vestlandske bondestemna på fest i Hotell Norge 1965, Bergen 1965