Holt, Peder Ragnar

Holt, Peder Ragnar (1899-1963)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Holt, Peder Ragnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.01.1899 i Vardø, Finnmark
 • Død 24.03.1963
 • Sønn av typograf Johannes Holt (1871-1944) og Anna Marie Larsen (1880-1937)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Gjenoppbygging, 05.11.1945 - 30.06.1948
  Statsråd, Fiskeridepartementet, 19.11.1951 - 22.01.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole
 • 3-årig teknisk aftenskole

Yrke

 • Redaktør av "Finnmarken" i Vardø 1924-1941
 • Disponent for kjøle- og fryseanlegg 1940-1944
 • Konstituert fylkesmann i Finnmark 1944-1945
 • Fylkesmann i Finnmark 1948-1963

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandörstecknet av 1. klass av Finlands Lejons orden

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Vardø Kommunestyre 1930-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Formann Forliksrådet, Vardø 1926-1937
 • Formann Havnestyret, Vardø 1932-1940
 • Formann Plan- og tiltakskomiteen, Finnmark 1933-1934
 • Medlem Styret for Varangerhalvøyas Kraftselskap 1938-1940
 • Formann Gjenreisingsnemnda, Finnmark 1948-1963
 • Formann Varangerhalvøyas Kraftselskap 1948-1952
 • Formann Samferdselsnemnda, Finnmark 1948-1963
 • Formann Sjøgrensereguleringskommisjonen Norge-Sovjetsamveldet 1959-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Vardø arbeiderforening 1924-1940

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Aktieselskabet Sydvaranger 1946-1958
 • Medlem Styret for Aktieselskabet Sydvaranger 1958-1963