Husabø, Per J.

Husabø, Per J. (1928-2012)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Husabø, Per J. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1928 i Leikanger, Sogn og Fjordane
 • Død 03.03.2012
 • Sønn av småbruker John P. Husabø og småbruker Anna Lyngset

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.06.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieopphold i England, Holland, Sverige og Danmark i fruktdyrking og hagebruk
 • Realskoleeksamen, Leikanger 1945
 • Statens gartnerskole, Hjeltnes 1950-1951
 • Artiumskurs Hamar 1952
 • Eksamen ved Norges Landbrukshøyskole, sivilagronom i hagebruk 1954-1957

Yrke

 • Forskingsassistent ved Institutt for fruktdyrking, NLH 1957-1959
 • Forsøksassistent ved Statens forsøgsstation, Blangstedgaard, Danmark 1959-1960
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for fruktdyrking, NLH 1960-1963
 • Amanuensis ved Institutt for fruktdyrking, NLH 1963-1965
 • Vitenskapelig assistent ved Statens forskningsstasjon Njøs 1965-1966
 • Forsøksleder ved Statens forskningsstasjon Njøs 1966-1977
 • Forsker ved Statens forskningsstasjon Njøs 1986-1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Leikanger Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1975-1979

Offentlige verv

 • Formann Rådet for hagebruksforsøk 1973-1976
 • Formann Styret for Leikanger kommunale elektrisitetsverk 1975-1977
 • Medlem Rådet for Statens forskningsstasjon Njøs og Ullensvang forsøksgård 1975-1977
 • Varamedlem Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket 1977-1978
 • Medlem Styret for Stedjes minnefond 1981
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond fra 1985
 • Leder Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1989-1993
 • Skjønnsmann Indre Sogn Sorenskriverembete (70-tallet)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane KrF 1971-1973
 • Formann Landbruksutvalet i Sogn og Fjordane KrF 1973-1977
 • Formann Leikanger kristelege folkeparti 1974-1976

Litteratur

 • En rekke vitenskapelige meldinger og annet fagstoff som knytter seg til forskingsarbeid innen fruktdyrking