Høybråten, Per

Høybråten, Per (1932-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 144 dager

Gå til bildegalleri

Høybråten, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.03.1932 i Nesodden, Akershus
 • Død 21.12.1990
 • Sønn av gårdbruker Bjarne Vilhelm Berntsen (1908-1967) og Johanne Pedersen (1905-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1973 - 1977, KrF.

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosialdepartementet, 01.11.1968 - 17.03.1971
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 30.10.1972 - 07.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1951
 • Cand.med. vet. 1956

Yrke

 • Vitenskapelig assistent Veterinærinstituttet 1957-1960
 • Redaktør Ungdomsorganet Ny Veg 1960-1966
 • Kontrollveterinær Sandnes 1960-1963
 • Kontrollveterinær Oslo 1963-1965
 • Prorektor Norges Veterinærhøyskole 1965
 • Overveterinær i Oslo 1965-1974
 • Torgdirektør 1974-1975
 • Byveterinær i Oslo 1984-1988
 • Konstituert direktør Etat for miljørettet helsevern 1988
 • Kirkeverge, Oslo 1988-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1963-1967
 • Medlem Oslo Bystyre 1967-1971, 1971-1975
 • Varaordfører Oslo Bystyre 1975-1979, 1979-1983
 • Medlem Oslo Formannskap 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for omsorgen for funksjonshemmede 1969-1971
 • Medlem Styret for Modum Bad Nervesanatorium 1972-1978
 • Medlem Sosialutvalget, Oslo 1972-1975
 • Medlem Resirkuleringsutvalget 1973-1975
 • Medlem Samarbeidsutvalget for Oslo og Akershus 1976-1983
 • Medlem Finansutvalget 1976-1983
 • Formann Ressursutvalget 1976-1979 (kommunalråd for ressursdisponering)
 • Varamedlem Statens fagråd for helsevesenet 1980-1982
 • Medlem Kontaktutvalget for hovedstadsområdet 1980-1982
 • Formann Boligutvalget 1981-1983 (kommunalråd for bolig- og miljøpolitikk fra 1980)
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1984-1985
 • Medlem Kulturutvalget, Oslo 1984-1985
 • Medlem Oslo menigheters fellesråd 1984-1985 (formannskapsvalgt)
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1985-1990
 • Medlem Finanskomiteen, Oslo 1986-1987
 • Medlem Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1990

Tillitsverv i partier

 • Formann Kristelig Folkepartis ungdoms landsstyre 1963-1965
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1963-1967, 1971-1975
 • Nestformann Kristelig Folkepartis landsstyre 1967-1969
 • Kommunalrådssekretær for kommunalråden for ressursdisponering, Oslo formannskap 1972-1973
 • Leder Oslo Kristelig Folkepartis bystyregruppe 1976-1987
 • Formann Oslo Kristelig Folkeparti 1981-1983
 • Formann KrFs kommunalpolitiske utvalg 1982-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Helse- og sykehusutvalget i Kommunenes Sentralforbund 1971-1976
 • Leder Helse- og sykehusutvalget i Kommunenes Sentralforbund 1976-1983
 • Formann Styret i Kristenfolkets Edruskapsråd 1977-1979

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Sparebanken Oslo-Akershus 1977-1983
 • Medlem Styret for Vestfjordens avløpsselskap 1977-1985