Høybråten, Per

Høybråten, Per (1932-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 144 dager

Gå til bildegalleri

Høybråten, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter