Lied, Per Ivar

Lied, Per Ivar (1970-)

Parti:
Senterpartiet
Vararepresentant for
Møre og Romsdal 2021-2025
Ansiennitet:
0 år, 101 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.07.1970 i Volda, Møre og Romsdal
 • Sønn av bonde Petter Erling Lied (1934-) og rektor Kjellaug Hjørungdal (1942-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2021 - 2025, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Liabygda barneskule 1977-1986
 • Stranda Ungdomsskule 1986-1989
 • Nordisk grunnfag, Møre og Romsdal Distriktshøgskule, Volda 1989-1990
 • Heimevernets utskrevne sersjantkurs, Kongsvinger 1990-1991 (praksis i Molde)
 • Ex.phil., statsvitenskap mellomfag og grunnfag offentlig administrasjon, Møre og Romsdal distriktshøgskule, Molde 1991-1993
 • Cand.mag., grunnfag U-landsstudiet, Agder distriktshøgskole 1993-1994
 • Cand.polit., statsvitenskap hovedfag, Universitetet i Oslo 1994-1998
 • Aspirant Utenriksdepartementet 1997-2000

Yrke

 • Jord- og skogbruksarbeider 1986-1996 (deltid)
 • Lærer Vik barneskule 1993
 • Lærervikar, Liabygda barneskule 1993-1998 (deltid)
 • Aspirant, Utenriksdepartementet 1997-1999
 • 1. ambassadesekretær, den norske ambassaden i Zagreb, Kroatia 1999-2002
 • 1. ambassadesekretær, den norske delegasjon til FN/WTO, Geneve, Sveits 2002-2005
 • Rådgiver Utenriksdepartementet fra 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stranda kommunestyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Møre og Romsdal 1991-1995, 1995-1998

Offentlige verv

 • Medlem Utdanningsutvalget, Møre og Romsdal 1991-1995
 • Varamedlem Avdelingsstyret for Statens balletthøgskole fra 1992
 • Leder Skolestyret for Sykkylven videregående skole 1993-1995
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Møre og Romsdal 1995-1998
 • Medlem Sykehusstyret, Møre og Romsdal 1995-1998

Tillitsverv i partier

 • Leder Møre og Romsdal SU 1989-1992, nestleder 1992-1993
 • Medlem Styret i Møre og Romsdal Sp 1989-1992, leder 1995-1997
 • Politisk leder Sentralstyret Senterungdommens Landsforbund (SUL) 1993-1994
 • Medlem SULs internasjonale utvalg 1994-1995
 • Medlem Sp's landsstyre 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Liabygda skytterlag 1987-1988
 • Medlem Styret i Liabygda idrettslag 1987-1988, nestleder 1988-1989
 • Medlem Styret i OSI Alpin 1995-1996

Litteratur

 • Lied, Per Ivar: Indonesia og Aust-Timor: Nasjonsbygging eller revolusjon, Agder distriktshøgskole 1994
 • Lied, Per Ivar: Omorganiseringen av SND: Stat - kommune - næringsliv, Universitetet i Oslo 1998