Lied, Per Ivar

Lied, Per Ivar (1970-)

Parti:
Senterpartiet
Vararepresentant for
Møre og Romsdal 2021-2025
Ansiennitet:
0 år, 182 dager

Gå til bildegalleri

Lied, Per Ivar er vararepresentant for Klinge, Jenny som er i permisjon.

Biografi

Personalia

 • Født 19.07.1970 i Volda, Møre og Romsdal
 • Sønn av bonde Petter Erling Lied (1934-) og rektor Kjellaug Hjørungdal (1942-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Personlig rådgiver, Barne- og familiedepartementet, 31.01.2022 - 31.08.2022

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Stranda vidaregåande skule 1986-1989
 • Nordisk grunnfag, Møre og Romsdal Distriktshøgskule, Volda 1989-1990
 • Heimevernets utskrevne sersjantkurs, Kongsvinger 1990-1991 (praksis i Molde)
 • Statsvitenskap mellomfag og grunnfag offentlig administrasjon, Møre og Romsdal distriktshøgskule, Molde 1991-1993
 • Cand.mag., grunnfag U-landsstudiet, Agder distriktshøgskole 1993-1994
 • Cand.polit., statsvitenskap hovedfag, Universitetet i Oslo 1994-1998
 • Aspirant Utenriksdepartementet 1997-2000

Yrke

 • Jord- og skogbruksarbeider 1986-1996 (deltid)
 • Lærer Vik barneskule, Sykkylven 1993
 • Diplomat, underdirektør/ministerråd, Utenriksdepartementet 1997-2013 (Zagreb, Kroatia 1999–2002; Geneve/FN 2002–2005; Oslo 2005–2011; Warszawa, Polen 2011–2013)
 • Rådmann, Stranda og Stordal 2013-2015
 • Prosjektleder, Sunnmøre regionråd 2016
 • Prosjektleder, Ørsta kommune fra 2016

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stranda Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Ørsta Kommunestyre 2015-2019
 • Medlem Ørsta Formannskap 2019-2023, 2023-2027

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1991-1995
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1995-1998
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 2019-2023 (Leiar Utdanningsutvalet og leiar i Fagskulestyret)
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 2023-2027

Offentlige verv

 • Medlem Utdanningsutvalget, Møre og Romsdal 1991-1995
 • Leder Skolestyret for Sykkylven videregående skole 1993-1995
 • Medlem Sykehusstyret, Møre og Romsdal 1995-1998
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Møre og Romsdal 1995-1998
 • Leder Utdanningsutvalget, Møre og Romsdal 2019-2023
 • Leder Fagskulestyret, Møre og Romsdal 2019-2023

Tillitsverv i partier

 • Leder Møre og Romsdal Senterungdom 1989-1993
 • Medlem Styret i Møre og Romsdal Senterparti 1989-1992
 • Politisk leder Sentralstyret Senterungdommens Landsforbund (SUL) 1993-1994
 • Nestleder Møre og Romsdal Senterungdom 1993-1994
 • Medlem SULs internasjonale utvalg 1994-1995
 • Leder Styret i Møre og Romsdal Senterparti 1995-1997
 • Nestleder Ørsta Senterparti fra 2019
 • Nestleder Styret i Møre og Romsdal Senterparti fra 2022

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Liabygda idrettslag 1987-1988
 • Medlem Styret i Liabygda skytterlag 1987-1988
 • Nestleder Styret i Liabygda idrettslag 1988-1989
 • Medlem Styret i OSI Alpin 1995-1996
 • Medlem Styret i NTL UD 2006-2008
 • Medlem Menighetsrådet i Iladalen 2008-2010
 • Medlem Styret i Ørsta skisenter fra 2020
 • Medlem Styret i Rovdefjordsambandet fra 2020

Litteratur

 • Lied, Per Ivar: Indonesia og Aust-Timor: Nasjonsbygging eller revolusjon, Agder distriktshøgskole 1994
 • Lied, Per Ivar: Omorganiseringen av SND: Stat - kommune - næringsliv, Universitetet i Oslo 1998