Jacobsen, Peder Nikolai Leier

Jacobsen, Peder Nikolai Leier (1888-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Jacobsen, Peder Nikolai Leier har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.05.1888 i Trondenes, Troms
 • Død 31.01.1967
 • Sønn av småbruker og fisker Jacob Edvard Hansen (1856-1948) og Peroline Cornelie Pedersen (1863-1911)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1945 - 1949, A. (04.12.1945 - 16.05.1946)
 • Representant nr 1 for Troms, 1945 - 1949, A. (16.05.1946 - 10.01.1950)
 • Representant nr 5 for Troms, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 16.05.1946 etter Søren Berg Sørensen Moens død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Visepresident, Odelstinget, 12.01.1953 - 10.01.1954

  1954-57

  Visepresident, Odelstinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Visepresident, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1959

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 16.05.1946 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Drev også med fiske og skipsarbeid
 • Drev fiske fra 1902
 • Arbeidet som skipsbygger i USA 1911-1919
 • Overtok farsgården på Vollstad 1919

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondenes Formannskap 1922-1925
 • Medlem Sandtorg Formannskap 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1941-1945
 • Ordfører Sandtorg Kommunestyre 1934-1937, 1937-1941, 1945-1947, 1947-1951

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1934-1937
 • Medlem Fylkesting, Troms 1937-1945
 • Medlem Fylkesting, Troms 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Troms 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Prestegardsutvalget 1947-1949
 • Medlem Tjæreutvalget 1947
 • Formann Fjørfeutvalget 1947
 • Medlem Utvalg til lov om avståing av grunn til drift av ikke mutbare mineralske forekomster 1948-1950
 • Medlem Kommunevalglovutvalget 1948-1950
 • Medlem Veglovkomiteen 1951-1957
 • Medlem Styret for Norges Kommunal- og Sosialskole 1957-1961
 • Formann Statens vassråd
 • Medlem Trygdenemnda, Sandtorg
 • Medlem Sykehusstyret, Troms
 • Medlem Sandtorg skjønnsnemnd
 • Medlem Forliksnemnda, Sandtorg
 • Medlem Fylkesskattestyret, Troms
 • Medlem Fylkesforsyningsnemnda, Troms

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sør-Troms Arbeiderparti 1919-1922, 1936-1940
 • Formann Sør-Troms Arbeiderparti 1922-1936

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Norges Bonde- og småbrukarlag 1951-1955
 • Formann Landsstyret i Norges Bonde- og småbrukarlag 1956-1963
 • Medlem Styret i Landbrukets sentralforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Landbruksrådet

Litteratur

 • Jacobsen, Peder Nikolai Leier: Inntrykk fra Landbrukskomiteens reise i Sovjet-Russland august/september 1955, Oslo 1955